×

Energy > Natural gas liquids n.e.s. > Gross inland availability: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Russia 17.27 million ton 2005
2 United States 15.82 million ton 2005
3 Mexico 12.12 million ton 2005
4 United Arab Emirates 11.48 million ton 2005
5 Iran 11.35 million ton 2005
6 Saudi Arabia 10.75 million ton 2005
7 Algeria 10.6 million ton 2005
8 Canada 10.37 million ton 2005
9 Netherlands 10.08 million ton 2005
10 Japan 5.1 million ton 2005
11 Kuwait 4.34 million ton 2005
12 Argentina 3.82 million ton 2005
13 Brazil 3.02 million ton 2005
14 Indonesia 2.9 million ton 2005
15 Uzbekistan 2.44 million ton 2005
16 India 1.95 million ton 2005
17 United Kingdom 1.64 million ton 2005
18 Libya 1.37 million ton 2005
19 Ukraine 1.26 million ton 2005
20 Finland 1.03 million ton 2005
21 Kazakhstan 783,000 ton 2005
22 Turkmenistan 694,000 ton 2005
23 Yemen 630,000 ton 2005
24 Trinidad and Tobago 619,000 ton 2005
25 Hungary 541,000 ton 2005
26 Vietnam 456,000 ton 2005
27 Bahrain 389,000 ton 2005
28 Syria 274,000 ton 1999
=29 Romania 221,000 ton 2005
=29 Azerbaijan 221,000 ton 2005
31 Malaysia 185,000 ton 1997
32 Croatia 174,000 ton 2005
33 South Africa 171,000 ton 2005
34 Spain 135,000 ton 1997
35 Australia 129,000 ton 2002
36 Peru 117,000 ton 2005
37 Austria 110,000 ton 2005
38 Bangladesh 96,000 ton 2005
39 Colombia 51,000 ton 2005
40 Chile 48,000 ton 2005
41 Lithuania 40,000 ton 2005
42 New Zealand 24,000 ton 2005
43 Greece 11,000 ton 2005
44 Slovakia 3,000 ton 2005
45 Estonia -2,000 ton 1992
46 Norway -498,000 ton 2001

Citation

"Countries Compared by Energy > Natural gas liquids n.e.s. > Gross inland availability. International Statistics at NationMaster.com", Source: Energy Statistics Database | United Nations Statistics Division. Aggregates compiled by NationMaster. Retrieved from http://www.nationmaster.com/country-info/stats/Energy/Natural-gas-liquids-n.e.s./Gross-inland-availability

Energy > Natural gas liquids n.e.s. > Gross inland availability: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Natural gas liquids n.e.s. > Gross inland availability

Follow us on Facebook to get interesting stats: