×

Energy > Petroleum Waxes > Energy balance requirement: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Malaysia 1.6 million ton 2005
2 Germany 216,000 ton 2005
3 Poland 38,000 ton 2005
4 India 30,000 ton 1995
5 Turkey 22,000 ton 2005
6 China 17,000 ton 2005
7 New Zealand 15,000 ton 1999
8 Kyrgyzstan 14,000 ton 2005
=9 Iceland 13,000 ton 1991
=9 Indonesia 13,000 ton 2005
11 Ireland 11,000 ton 2005
12 Czech Republic 10,000 ton 2005
13 Morocco 9,000 ton 2005
=14 Latvia 8,000 ton 2005
=14 Belgium 8,000 ton 2005
16 Slovenia 7,000 ton 2000
17 Finland 6,000 ton 2005
=18 Bulgaria 5,000 ton 2005
=18 Guatemala 5,000 ton 1995
=18 Spain 5,000 ton 2005
=18 Azerbaijan 5,000 ton 1994
22 Croatia 4,000 ton 2005
=23 Belize 3,000 ton 2005
=23 Romania 3,000 ton 2005
=23 Norway 3,000 ton 2004
=23 Malawi 3,000 ton 2005
=27 Zimbabwe 2,000 ton 1995
=27 Panama 2,000 ton 1995
=27 Australia 2,000 ton 2003
=27 Honduras 2,000 ton 1995
=27 Syria 2,000 ton 2003
=27 Botswana 2,000 ton 2000
=27 Lithuania 2,000 ton 2005
=27 Slovakia 2,000 ton 2005
=35 Kenya 1,000 ton 2005
=35 Mauritius 1,000 ton 2005
=35 Sweden 1,000 ton 2000
=35 Thailand 1,000 ton 1992
=35 Tunisia 1,000 ton 1990
=35 Burma 1,000 ton 1992
=35 Belarus 1,000 ton 2005
=35 Macau 1,000 ton 2004
=35 Singapore 1,000 ton 2004
=35 Sri Lanka 1,000 ton 1990
45 South Korea -1,000 ton 2003
46 Hong Kong -2,000 ton 2004
47 Portugal -4,000 ton 2005
48 Soviet Union -13,000 ton 1991
49 Argentina -14,000 ton 1994
50 United States -17,000 ton 2005
51 United Kingdom -25,000 ton 2005
52 Hungary -33,000 ton 2005
53 Venezuela -40,000 ton 2005
54 Russia -41,000 ton 1994
55 Netherlands -45,000 ton 2005
56 Japan -46,000 ton 2005

Citation

"Countries Compared by Energy > Petroleum Waxes > Energy balance requirement. International Statistics at NationMaster.com", Source: Energy Statistics Database | United Nations Statistics Division. Aggregates compiled by NationMaster. Retrieved from http://www.nationmaster.com/country-info/stats/Energy/Petroleum-Waxes/Energy-balance-requirement

Energy > Petroleum Waxes > Energy balance requirement: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Petroleum Waxes > Energy balance requirement

Follow us on Facebook to get interesting stats: