×

Cold countries Compared by Energy > Coal > Gross inland availability per 1000

DEFINITION: . Figures expressed per thousand population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Kazakhstan 4,085.51 ton 2005
2 Poland 2,107.61 ton 2005
3 United States 1,742.1 ton 2005
4 China 1,645 ton 2005
5 Ukraine 1,350.26 ton 2005
6 Denmark 1,150.12 ton 2005
7 United Kingdom 1,026.18 ton 2005
8 North Korea 1,005.11 ton 2005
9 Russia 988.04 ton 2005
10 Slovakia 925 ton 2005
11 Bosnia and Herzegovina 913.96 ton 2005
12 Czech Republic 900.86 ton 2005
13 Finland 876.46 ton 2005
14 Germany 775.46 ton 2005
15 Belgium 713.26 ton 2005
16 Ireland 689.92 ton 2005
17 Austria 490.89 ton 2005
18 Mongolia 484.86 ton 2005
19 Canada 467.54 ton 2005
20 Iceland 394.29 ton 2005
21 Sweden 339.99 ton 2005
22 Chile 270.91 ton 2005
23 Luxembourg 238.63 ton 2005
24 Norway 171.96 ton 2005
25 Kyrgyzstan 171.81 ton 2005
26 Romania 140.56 ton 2005
27 Hungary 132.94 ton 2005
28 Bhutan 99.94 ton 2005
29 Lithuania 83.18 ton 2005
30 Latvia 52.16 ton 2005
31 Estonia 41.6 ton 2005
32 Slovenia 24.49 ton 2005
33 Belarus 17.39 ton 2005
34 Tajikistan 13.37 ton 2005
35 Nepal 12.22 ton 2005
36 Armenia 8.89 ton 2003
37 Georgia 4.13 ton 2005

Citation

Cold countries Compared by Energy > Coal > Gross inland availability per 1000

NationMaster

Interesting observations about Energy > Coal > Gross inland availability per 1000

Follow us on Facebook to get interesting stats: