×

Eastern Europe Compared by Energy > Residual fuel oil > Imports per 1000

DEFINITION: . Figures expressed per thousand population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Bosnia and Herzegovina 52.58 ton 2005
2 Slovenia 32.49 ton 2005
3 Belarus 26.7 ton 2005
4 Azerbaijan 24.91 ton 2005
5 Croatia 19.14 ton 2005
6 Romania 15.48 ton 2005
7 Hungary 12.19 ton 2005
8 Bulgaria 12.02 ton 2005
9 Czech Republic 9.77 ton 2005
10 Slovakia 5.75 ton 2005
11 Moldova 3.62 ton 2005
12 Georgia 2.75 ton 2005
13 Albania 1.87 ton 2004
14 Ukraine 1.1 ton 2005
15 Poland 0.341 ton 2005
16 Armenia 0.331 ton 2004
17 Russia 0.105 ton 2005

Citation

Eastern Europe Compared by Energy > Residual fuel oil > Imports per 1000

NationMaster

Interesting observations about Energy > Residual fuel oil > Imports per 1000

Follow us on Facebook to get interesting stats: