×

European Union Compared by Energy > Coal > Gross inland availability per 1000

DEFINITION: . Figures expressed per thousand population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Poland 2,107.61 ton 2005
2 Denmark 1,150.12 ton 2005
3 United Kingdom 1,026.18 ton 2005
4 Slovakia 925 ton 2005
5 Czech Republic 900.86 ton 2005
6 Finland 876.46 ton 2005
7 Malta 826.15 ton 1997
8 Netherlands 797.13 ton 2005
9 Germany 775.46 ton 2005
10 Spain 759.2 ton 2005
11 Belgium 713.26 ton 2005
12 Ireland 689.92 ton 2005
13 Bulgaria 563.44 ton 2005
14 Portugal 519.08 ton 2005
15 Austria 490.89 ton 2005
16 Sweden 339.99 ton 2005
17 Luxembourg 238.63 ton 2005
18 Croatia 237.96 ton 2005
19 Romania 140.56 ton 2005
20 Hungary 132.94 ton 2005
21 Lithuania 83.18 ton 2005
22 Latvia 52.16 ton 2005
23 Greece 50.7 ton 2005
24 Cyprus 50.36 ton 2005
25 Estonia 41.6 ton 2005
26 Slovenia 24.49 ton 2005

Citation

European Union Compared by Energy > Coal > Gross inland availability per 1000

NationMaster

Interesting observations about Energy > Coal > Gross inland availability per 1000

Follow us on Facebook to get interesting stats: