×

European Union Compared by Energy > Residual fuel oil > Imports per 1000

DEFINITION: . Figures expressed per thousand population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Malta 1,451.08 ton 2005
2 Netherlands 1,372.25 ton 2005
3 Cyprus 1,257.04 ton 2005
4 Belgium 570.88 ton 2005
5 Ireland 275.25 ton 2005
6 Denmark 221.43 ton 2005
7 Finland 153.07 ton 2005
8 Portugal 146.74 ton 2005
9 Latvia 106.06 ton 2005
10 Spain 95.9 ton 2005
11 Estonia 65.37 ton 2005
12 Sweden 59.69 ton 2005
13 Lithuania 46.28 ton 2005
14 Germany 37.1 ton 2005
15 Slovenia 32.49 ton 2005
16 United Kingdom 25.36 ton 2005
17 Greece 23.78 ton 2005
18 Austria 22.12 ton 2005
19 Croatia 19.14 ton 2005
20 Romania 15.48 ton 2005
21 Hungary 12.19 ton 2005
22 Bulgaria 12.02 ton 2005
23 Czech Republic 9.77 ton 2005
24 Slovakia 5.75 ton 2005
25 Luxembourg 4.3 ton 2005
26 Poland 0.341 ton 2005

Citation

European Union Compared by Energy > Residual fuel oil > Imports per 1000

NationMaster

Interesting observations about Energy > Residual fuel oil > Imports per 1000

Follow us on Facebook to get interesting stats: