×

Former French colonies Compared by Energy > Residual fuel oil > Imports per 1000

DEFINITION: . Figures expressed per thousand population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Djibouti 463.57 ton 2005
2 Lebanon 341.12 ton 2005
3 Gabon 114.29 ton 1997
4 Tunisia 70.4 ton 2005
5 Mauritania 31.47 ton 2005
6 Vietnam 26.69 ton 2005
7 Guinea 18.9 ton 2005
8 Senegal 18.37 ton 2005
9 Cote d'Ivoire 12.37 ton 2004
10 Benin 10.39 ton 2005
11 Algeria 7.92 ton 2005
12 Togo 5.78 ton 2005
13 Cambodia 3.74 ton 2005
14 Laos 2.76 ton 2005
15 Burkina Faso 2.68 ton 2005
16 Haiti 1.3 ton 2005
17 Niger 1.06 ton 2005
18 Central African Republic 1.01 ton 2005
19 Mali 1 ton 2005
20 Madagascar 0.82 ton 2005
21 Morocco 0.522 ton 1995
22 Cameroon 0.496 ton 2005
23 Mozambique 0.322 ton 2005

Citation

Former French colonies Compared by Energy > Residual fuel oil > Imports per 1000

NationMaster

Interesting observations about Energy > Residual fuel oil > Imports per 1000

Follow us on Facebook to get interesting stats: