×

NATO countries Compared by Energy > Gas-diesel oils > Changes in stocks per 1000

DEFINITION: . Figures expressed per thousand population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Denmark 54.62 ton 2005
2 Netherlands 33.46 ton 2005
3 Belgium 25.67 ton 2005
4 Greece 24.41 ton 2005
5 Norway 23.14 ton 2005
6 Spain 20.16 ton 2005
7 Lithuania 18.45 ton 2005
8 Bulgaria 15.5 ton 2005
9 Germany 15.23 ton 2005
10 Latvia 12.61 ton 2005
11 Slovenia 12 ton 2005
12 Slovakia 7.61 ton 2005
13 Portugal 5.59 ton 2005
14 Hungary 5.06 ton 2005
15 Poland 3.9 ton 2005
16 Canada 3.13 ton 2005
17 Croatia 2.25 ton 2005
18 Czech Republic 1.07 ton 2005
19 Turkey -2.037 ton 2005
20 Romania -3.42 ton 2005
21 Albania -3.546 ton 1994
22 United Kingdom -4.716 ton 2005
23 Estonia -11.143 ton 2005
24 Luxembourg -21.498 ton 2005
25 Iceland -37.07 ton 2005

Citation

NATO countries Compared by Energy > Gas-diesel oils > Changes in stocks per 1000

NationMaster

Interesting observations about Energy > Gas-diesel oils > Changes in stocks per 1000

Follow us on Facebook to get interesting stats: