×

NATO countries Compared by Energy > Residual fuel oil > Imports per 1000

DEFINITION: . Figures expressed per thousand population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Netherlands 1,372.25 ton 2005
2 Belgium 570.88 ton 2005
3 Norway 368.78 ton 2005
4 Denmark 221.43 ton 2005
5 Iceland 212.31 ton 2005
6 Portugal 146.74 ton 2005
7 Latvia 106.06 ton 2005
8 Spain 95.9 ton 2005
9 Canada 80.81 ton 2005
10 Estonia 65.37 ton 2005
11 Lithuania 46.28 ton 2005
12 Germany 37.1 ton 2005
13 Slovenia 32.49 ton 2005
14 United Kingdom 25.36 ton 2005
15 Greece 23.78 ton 2005
16 Croatia 19.14 ton 2005
17 Romania 15.48 ton 2005
18 Hungary 12.19 ton 2005
19 Bulgaria 12.02 ton 2005
20 Turkey 11.04 ton 2005
21 Czech Republic 9.77 ton 2005
22 Slovakia 5.75 ton 2005
23 Luxembourg 4.3 ton 2005
24 Albania 1.87 ton 2004
25 Poland 0.341 ton 2005

Citation

NATO countries Compared by Energy > Residual fuel oil > Imports per 1000

NationMaster

Interesting observations about Energy > Residual fuel oil > Imports per 1000

Follow us on Facebook to get interesting stats: