×

Emerging markets Compared by Energy > Liquefied Petroleum Gas > Imports per 1000

DEFINITION: . Figures expressed per thousand population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Poland 56.07 ton 2005
2 Turkey 53.6 ton 2005
3 Chile 37.4 ton 2005
4 Bulgaria 36.95 ton 2005
5 Latvia 30.86 ton 2005
6 Mexico 21.91 ton 2005
7 Lithuania 19.62 ton 2005
8 Malaysia 17.03 ton 2005
9 Hungary 12 ton 2005
10 Philippines 7.45 ton 2005
11 Venezuela 5.55 ton 1994
12 China 4.73 ton 2005
13 Estonia 4.46 ton 2005
14 Brazil 2.75 ton 2005
15 Romania 2.68 ton 2005
16 India 2.41 ton 2005
17 Peru 2.24 ton 2005
18 Argentina 0.691 ton 2002
19 Ukraine 0.34 ton 2005
20 Pakistan 0.158 ton 2005
21 Indonesia 0.098 ton 2005
22 Thailand 0.0615 ton 2004
23 Colombia 0.0406 ton 2005
24 Russia 0.021 ton 2005

Citation

Emerging markets Compared by Energy > Liquefied Petroleum Gas > Imports per 1000

NationMaster

Interesting observations about Energy > Liquefied Petroleum Gas > Imports per 1000

Follow us on Facebook to get interesting stats: