×

Emerging markets Compared by Energy > Residual fuel oil > Conversion to other forms of energy per 1000

DEFINITION: . Figures expressed per thousand population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Mexico 143.75 ton 2005
2 Russia 96.25 ton 2005
3 Estonia 62.4 ton 2005
4 Venezuela 46.51 ton 2005
5 Lithuania 42.76 ton 2005
6 Romania 38.04 ton 2005
7 Argentina 33.2 ton 2005
8 Thailand 31.91 ton 2005
9 Pakistan 26.5 ton 2005
10 Latvia 22.6 ton 2005
11 Turkey 17.4 ton 2005
12 Poland 14.7 ton 2005
13 Philippines 14.17 ton 2005
14 Hungary 13.38 ton 2005
15 Peru 12.59 ton 2005
16 Malaysia 10.73 ton 2005
17 China 9.91 ton 2005
18 Indonesia 9.08 ton 2005
19 Bulgaria 8.91 ton 2005
20 Chile 7.28 ton 2005
21 Brazil 3.71 ton 2005
22 India 1.45 ton 2005
23 Ukraine 1.36 ton 2005
24 Colombia 0.451 ton 2005

Citation

Emerging markets Compared by Energy > Residual fuel oil > Conversion to other forms of energy per 1000

NationMaster

Interesting observations about Energy > Residual fuel oil > Conversion to other forms of energy per 1000

Follow us on Facebook to get interesting stats: