×

European Union Compared by Energy > Residual fuel oil > Consumption by energy sector

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 United Kingdom 1.57 million ton 2005
2 Germany 822,000 ton 2005
3 Poland 712,000 ton 2005
4 Spain 466,000 ton 2005
5 Belgium 452,000 ton 2005
6 Greece 437,000 ton 2005
7 Portugal 409,000 ton 2005
8 Romania 273,000 ton 2005
9 Austria 260,000 ton 2005
10 Croatia 229,000 ton 2005
11 Netherlands 189,000 ton 2005
12 Lithuania 168,000 ton 2005
13 Slovakia 96,000 ton 2005
14 Finland 60,000 ton 2005
15 Hungary 53,000 ton 2005
16 Czech Republic 47,000 ton 2005
17 Sweden 33,000 ton 2005
18 Ireland 30,000 ton 2005
19 Denmark 17,000 ton 2005
20 Slovenia 14,000 ton 2000
21 Cyprus 8,000 ton 2004
22 Estonia 3,000 ton 2005
=23 Bulgaria 1,000 ton 2005
=23 Latvia 1,000 ton 2005

Citation

European Union Compared by Energy > Residual fuel oil > Consumption by energy sector

NationMaster

Interesting observations about Energy > Residual fuel oil > Consumption by energy sector

Follow us on Facebook to get interesting stats: