×

European Union Compared by Energy > Residual fuel oil > Conversion to other forms of energy per 1000

DEFINITION: . Figures expressed per thousand population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Malta 1,401.56 ton 2005
2 Cyprus 1,074.97 ton 2005
3 Portugal 184.47 ton 2005
4 Ireland 175.97 ton 2005
5 Greece 144.63 ton 2005
6 Finland 136.67 ton 2005
7 Spain 122.54 ton 2005
8 Croatia 118.64 ton 2005
9 Estonia 62.4 ton 2005
10 Denmark 59.42 ton 2005
11 Germany 49.06 ton 2005
12 Lithuania 42.76 ton 2005
13 Austria 42.42 ton 2005
14 Sweden 38.76 ton 2005
15 Romania 38.04 ton 2005
16 Belgium 37.79 ton 2005
17 Latvia 22.6 ton 2005
18 Slovakia 19.12 ton 2005
19 United Kingdom 18.08 ton 2005
20 Poland 14.7 ton 2005
21 Hungary 13.38 ton 2005
22 Luxembourg 9.54 ton 1997
23 Bulgaria 8.91 ton 2005
24 Czech Republic 7.62 ton 2005
25 Slovenia 4 ton 2005
26 Netherlands 0.613 ton 2005

Citation

European Union Compared by Energy > Residual fuel oil > Conversion to other forms of energy per 1000

NationMaster

Interesting observations about Energy > Residual fuel oil > Conversion to other forms of energy per 1000

Follow us on Facebook to get interesting stats: