×

Former Soviet republics Compared by Energy > Liquefied Petroleum Gas > Imports per 1000

DEFINITION: . Figures expressed per thousand population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Latvia 30.86 ton 2005
2 Lithuania 19.62 ton 2005
3 Turkmenistan 16.85 ton 2005
4 Moldova 16.13 ton 2005
5 Georgia 8.94 ton 2005
6 Armenia 6.63 ton 2005
7 Estonia 4.46 ton 2005
8 Kyrgyzstan 1.59 ton 2003
9 Tajikistan 1.03 ton 2005
10 Kazakhstan 0.462 ton 2005
11 Belarus 0.414 ton 2005
12 Azerbaijan 0.364 ton 2003
13 Ukraine 0.34 ton 2005
14 Uzbekistan 0.0431 ton 1996
15 Russia 0.021 ton 2005

Citation

Former Soviet republics Compared by Energy > Liquefied Petroleum Gas > Imports per 1000

NationMaster

Interesting observations about Energy > Liquefied Petroleum Gas > Imports per 1000

Follow us on Facebook to get interesting stats: