×

High income OECD countries Compared by Energy > Liquefied Petroleum Gas > Imports per 1000

DEFINITION: . Figures expressed per thousand population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Netherlands 132.35 ton 2005
2 Sweden 128.47 ton 2005
3 Japan 110.41 ton 2005
4 South Korea 88.81 ton 2005
5 Poland 56.07 ton 2005
6 Portugal 53.46 ton 2005
7 Norway 53.43 ton 2005
8 Slovenia 43.49 ton 2005
9 Finland 41.75 ton 2005
10 Chile 37.4 ton 2005
11 Luxembourg 36.55 ton 2005
12 Ireland 28.61 ton 2005
13 Spain 23.64 ton 2005
14 Belgium 19.56 ton 2005
15 Austria 16.16 ton 2005
16 Australia 13.53 ton 2005
17 Slovakia 13.37 ton 2005
18 United Kingdom 13.02 ton 2005
19 Czech Republic 12.41 ton 2005
20 Israel 11.26 ton 2005
21 Germany 8.54 ton 2005
22 Canada 6.95 ton 2002
23 Iceland 6.74 ton 2005
24 Estonia 4.46 ton 2005
25 New Zealand 2.9 ton 2005
26 United States 2.64 ton 2005
27 Greece 0.991 ton 2005
28 Denmark 0.554 ton 2005

Citation

High income OECD countries Compared by Energy > Liquefied Petroleum Gas > Imports per 1000

NationMaster

Interesting observations about Energy > Liquefied Petroleum Gas > Imports per 1000

Follow us on Facebook to get interesting stats: