×

NATO countries Compared by Energy > Gas-diesel oils > Consumption in agriculture per 1000

DEFINITION: . Figures expressed per thousand population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Iceland 717.81 ton 2005
2 Norway 115.93 ton 2005
3 Denmark 87.28 ton 2005
4 Greece 72.59 ton 2005
5 Poland 66.81 ton 2005
6 Canada 62.08 ton 2005
7 Estonia 49.03 ton 2005
8 Spain 48.99 ton 2005
9 Belgium 48.58 ton 2005
10 Croatia 44.35 ton 2005
11 Portugal 43.13 ton 2005
12 Turkey 42.85 ton 2005
13 Slovenia 33.99 ton 2005
14 Luxembourg 32.25 ton 2005
15 Bulgaria 28.68 ton 2005
16 Netherlands 27.64 ton 2005
17 Hungary 21.61 ton 2005
18 Germany 19.28 ton 2005
19 Latvia 17.82 ton 2005
20 Albania 15.33 ton 2005
21 Slovakia 13.92 ton 2005
22 Lithuania 10.84 ton 2005
23 Romania 5.04 ton 2005
24 United Kingdom 3.19 ton 2005
25 Czech Republic 0.488 ton 2005

Citation

NATO countries Compared by Energy > Gas-diesel oils > Consumption in agriculture per 1000

NationMaster

Interesting observations about Energy > Gas-diesel oils > Consumption in agriculture per 1000

Follow us on Facebook to get interesting stats: