×

NATO countries Compared by Energy > Gas-diesel oils > Consumption in rail transport per 1000

DEFINITION: . Figures expressed per thousand population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Canada 54.28 ton 2005
2 Latvia 35.64 ton 2005
3 Estonia 28.97 ton 2005
4 Lithuania 21.38 ton 2005
5 Spain 16.08 ton 2005
6 Denmark 13.47 ton 2005
7 United Kingdom 13.02 ton 2005
8 Czech Republic 8.69 ton 2005
9 Croatia 6.98 ton 2005
10 Slovenia 6 ton 2005
11 Albania 5.94 ton 2005
12 Hungary 5.85 ton 2005
13 Germany 5.58 ton 2005
14 Poland 4.14 ton 2005
15 Belgium 3.91 ton 2005
16 Bulgaria 3.75 ton 2005
17 Greece 3.6 ton 2005
18 Romania 3.33 ton 2005
19 Turkey 3.14 ton 2005
20 Norway 3.03 ton 2005
21 Portugal 2.37 ton 2005
22 Luxembourg 2.15 ton 2005
23 Netherlands 2.02 ton 2005

Citation

NATO countries Compared by Energy > Gas-diesel oils > Consumption in rail transport per 1000

NationMaster

Interesting observations about Energy > Gas-diesel oils > Consumption in rail transport per 1000

Follow us on Facebook to get interesting stats: