×

NATO countries Compared by Energy > Gas-diesel oils > Exports per 1000

DEFINITION: . Figures expressed per thousand population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Netherlands 1,290.51 ton 2005
2 Belgium 851.16 ton 2005
3 Lithuania 642.59 ton 2005
4 Norway 531.66 ton 2005
5 Slovakia 338.78 ton 2005
6 Canada 203.92 ton 2005
7 Denmark 178.43 ton 2005
8 Hungary 136.51 ton 2005
9 Greece 133.29 ton 2005
10 Germany 121.29 ton 2005
11 United Kingdom 104.86 ton 2005
12 Romania 87.82 ton 2005
13 Bulgaria 85.92 ton 2005
14 Croatia 78.57 ton 2005
15 Slovenia 70.48 ton 2005
16 Czech Republic 51.19 ton 2005
17 Latvia 50.42 ton 2005
18 Portugal 20 ton 2005
19 Spain 18.94 ton 2005
20 Turkey 18.87 ton 2005
21 Luxembourg 17.2 ton 2005
22 Poland 15.62 ton 2005
23 Albania 14.09 ton 2002

Citation

NATO countries Compared by Energy > Gas-diesel oils > Exports per 1000

NationMaster

Interesting observations about Energy > Gas-diesel oils > Exports per 1000

Follow us on Facebook to get interesting stats: