×

NATO countries Compared by Energy > Residual fuel oil > Changes in stocks per million

DEFINITION: . Figures expressed per million population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Iceland 43,810.28 ton 2005
2 Denmark 16,606.91 ton 2005
3 Netherlands 15,196.2 ton 2005
4 Lithuania 14,058.5 ton 2005
5 Portugal 12,417.74 ton 2005
6 Norway 9,300.73 ton 2005
7 Bulgaria 8,268.84 ton 2005
8 Croatia 6,753.71 ton 2005
9 Greece 4,232.72 ton 2005
10 Estonia 1,485.78 ton 2005
11 Czech Republic 1,270.05 ton 2005
12 Poland 130.95 ton 2004
13 Germany -315.268 ton 2005
14 Hungary -396.547 ton 2005
15 Belgium -954.324 ton 2005
16 Slovenia -1,499.645 ton 2005
17 Spain -1,636.015 ton 2005
18 Turkey -1,992.824 ton 2005
19 United Kingdom -2,258.224 ton 2005
20 Luxembourg -2,323.015 ton 1999
21 Canada -2,599.653 ton 2005
22 Latvia -4,346.858 ton 2005
23 Romania -6,748.521 ton 2005
24 Slovakia -8,167.81 ton 2005
25 Albania -21,569.765 ton 1994

Citation

NATO countries Compared by Energy > Residual fuel oil > Changes in stocks per million

NationMaster

Interesting observations about Energy > Residual fuel oil > Changes in stocks per million

Follow us on Facebook to get interesting stats: