×

NATO countries Compared by Energy > Residual fuel oil > Consumption by energy sector

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 United Kingdom 1.57 million ton 2005
2 Turkey 894,000 ton 2005
3 Germany 822,000 ton 2005
4 Poland 712,000 ton 2005
5 Canada 708,000 ton 2005
6 Spain 466,000 ton 2005
7 Belgium 452,000 ton 2005
8 Greece 437,000 ton 2005
9 Portugal 409,000 ton 2005
10 Romania 273,000 ton 2005
11 Croatia 229,000 ton 2005
12 Netherlands 189,000 ton 2005
13 Lithuania 168,000 ton 2005
14 Slovakia 96,000 ton 2005
15 Hungary 53,000 ton 2005
16 Czech Republic 47,000 ton 2005
17 Denmark 17,000 ton 2005
18 Slovenia 14,000 ton 2000
19 Estonia 3,000 ton 2005
20 Norway 2,000 ton 2004
=21 Bulgaria 1,000 ton 2005
=21 Latvia 1,000 ton 2005

Citation

NATO countries Compared by Energy > Residual fuel oil > Consumption by energy sector

NationMaster

Interesting observations about Energy > Residual fuel oil > Consumption by energy sector

Follow us on Facebook to get interesting stats: