×

Sub-Saharan Africa Compared by Energy > Gas-diesel oils > Conversion in thermal power plants per 1000

DEFINITION: . Figures expressed per thousand population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Seychelles 554.89 ton 2005
2 Gabon 46.39 ton 2005
3 Cape Verde 38.89 ton 2005
4 The Gambia 27.84 ton 2005
5 Mauritania 22.57 ton 2005
6 Sudan 17.76 ton 2005
7 Senegal 14.46 ton 2005
8 Djibouti 14.16 ton 2005
9 Tanzania 14.04 ton 2005
10 Equatorial Guinea 11.6 ton 2005
11 Angola 9.73 ton 2005
12 Somalia 9.3 ton 2005
13 Madagascar 6.67 ton 2005
14 Sao Tome and Principe 6.47 ton 2005
15 Liberia 5.5 ton 2005
16 Namibia 5.43 ton 2005
17 Burkina Faso 4.62 ton 2005
18 Kenya 4.28 ton 2005
19 Mali 4.19 ton 2005
20 Guinea-Bissau 3.52 ton 2005
21 Comoros 3.33 ton 2005
22 Chad 3.2 ton 2005
23 Sierra Leone 3.03 ton 2005
24 Niger 2.58 ton 2005
25 Benin 2.57 ton 2005
26 Togo 2.35 ton 2005
27 Eritrea 2.27 ton 2005
28 Central African Republic 2.02 ton 2005
29 Mauritius 1.61 ton 2005
30 Cameroon 1.1 ton 2005
31 South Africa 0.75 ton 1996
32 Zimbabwe 0.629 ton 2005
33 Zambia 0.61 ton 2005
34 Ghana 0.512 ton 1997
35 Mozambique 0.428 ton 2005
36 Malawi 0.374 ton 1998
37 Nigeria 0.208 ton 2005
38 Rwanda 0.106 ton 2005
39 Democratic Republic of the Congo 0.0814 ton 2005
40 Ethiopia 0.0788 ton 2005
41 Cote d'Ivoire 0.0575 ton 2005
42 Uganda 0.0094 ton 2005

Citation

Sub-Saharan Africa Compared by Energy > Gas-diesel oils > Conversion in thermal power plants per 1000

NationMaster

Interesting observations about Energy > Gas-diesel oils > Conversion in thermal power plants per 1000

Follow us on Facebook to get interesting stats: