×

Sub-Saharan Africa Compared by Energy > Kerosene > Consumption by households per 1000

DEFINITION: . Figures expressed per thousand population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Seychelles 60.31 ton 2005
2 Benin 34.83 ton 2005
3 Sao Tome and Principe 19.4 ton 2005
4 Djibouti 18.03 ton 2005
5 Equatorial Guinea 16.05 ton 1990
6 Gabon 11.6 ton 2005
7 South Africa 11.12 ton 2005
8 Togo 10.65 ton 2005
9 Cape Verde 10.45 ton 2005
10 Comoros 9.99 ton 2005
11 Mauritius 8.04 ton 2005
12 Kenya 7.15 ton 2005
13 Botswana 6.4 ton 2005
14 The Gambia 6.27 ton 2005
15 Cameroon 6.23 ton 2005
16 Nigeria 5.72 ton 2005
17 Cote d'Ivoire 4.83 ton 2005
18 Eritrea 4.33 ton 2005
19 Madagascar 4.16 ton 2005
20 Tanzania 3.89 ton 2005
21 Guinea 3.13 ton 2005
22 Central African Republic 3.03 ton 2005
23 Ethiopia 3.02 ton 2005
24 Sierra Leone 2.93 ton 2005
25 Guinea-Bissau 2.81 ton 2005
26 Ghana 2.81 ton 2005
27 Liberia 2.14 ton 2005
28 Zimbabwe 2.05 ton 2005
29 Burkina Faso 1.86 ton 2005
30 Uganda 1.64 ton 2005
31 Malawi 1.59 ton 1998
32 Zambia 1.57 ton 2005
33 Mozambique 1.56 ton 2005
34 Mali 1.26 ton 2005
35 Rwanda 1.06 ton 2005
36 Senegal 0.887 ton 2005
37 Niger 0.622 ton 2005
38 Somalia 0.591 ton 2005
39 Burundi 0.386 ton 2005
40 Mauritania 0.318 ton 2005
41 Sudan 0.317 ton 2005
42 Democratic Republic of the Congo 0.13 ton 2005
43 Chad 0.0999 ton 2005

Citation

Sub-Saharan Africa Compared by Energy > Kerosene > Consumption by households per 1000

NationMaster

Interesting observations about Energy > Kerosene > Consumption by households per 1000

Follow us on Facebook to get interesting stats: