×

Energy > Aviation Gasoline > Energy balance requirement: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 United States 83,000 ton 2005
2 Egypt 72,000 ton 1998
3 Fiji 49,000 ton 1996
4 Ukraine 36,000 ton 1997
5 Mauritania 26,000 ton 2005
=6 Martinique 19,000 ton 1998
=6 Kyrgyzstan 19,000 ton 1995
8 Mexico 18,000 ton 2005
9 New Zealand 17,000 ton 2005
10 Germany 16,000 ton 2005
11 Slovakia 12,000 ton 2005
12 Laos 11,000 ton 2005
13 Argentina 10,000 ton 2005
=14 Ethiopia 9,000 ton 2005
=14 Spain 9,000 ton 2005
16 Finland 8,000 ton 2005
17 Papua New Guinea 7,000 ton 1998
=18 Estonia 6,000 ton 2005
=18 United Kingdom 6,000 ton 2005
=18 Democratic Republic of the Congo 6,000 ton 2005
=18 Israel 6,000 ton 2005
=18 Gabon 6,000 ton 1999
=18 Tanzania 6,000 ton 1997
=18 Thailand 6,000 ton 1994
=25 Burkina Faso 5,000 ton 2005
=25 Liberia 5,000 ton 2005
=25 Cote d'Ivoire 5,000 ton 1997
=25 Guatemala 5,000 ton 1995
=25 Haiti 5,000 ton 1994
=25 Latvia 5,000 ton 1993
=31 Guinea 4,000 ton 2005
=31 Sweden 4,000 ton 2005
=31 Ecuador 4,000 ton 2003
=31 Honduras 4,000 ton 1995
=35 Costa Rica 3,000 ton 2005
=35 Cayman Islands 3,000 ton 2005
=35 Belize 3,000 ton 2005
=35 Philippines 3,000 ton 2005
=35 Portugal 3,000 ton 2005
=35 Lebanon 3,000 ton 2005
=35 Botswana 3,000 ton 2005
=35 Norway 3,000 ton 2004
=35 Zambia 3,000 ton 1998
=35 Libya 3,000 ton 1997
=35 Dominican Republic 3,000 ton 1995
=35 Austria 3,000 ton 1994
=47 Czech Republic 2,000 ton 2005
=47 Kenya 2,000 ton 2005
=47 Romania 2,000 ton 2005
=47 Belgium 2,000 ton 2005
=47 Hungary 2,000 ton 2005
=47 Uruguay 2,000 ton 2005
=47 Antigua and Barbuda 2,000 ton 2005
=47 French Guiana 2,000 ton 2005
=47 Denmark 2,000 ton 2005
=47 The Bahamas 2,000 ton 2005
=47 Namibia 2,000 ton 2005
=47 Cuba 2,000 ton 2004
=47 Guadeloupe 2,000 ton 1997
=47 Panama 2,000 ton 1997
=47 Malaysia 2,000 ton 1997
=47 El Salvador 2,000 ton 1995
=47 Pakistan 2,000 ton 1994
=47 Uganda 2,000 ton 1993
=47 Yugoslavia 2,000 ton 1991
=47 Faroe Islands 2,000 ton 1990
67 Paraguay 1,400 ton 2005
=68 Zimbabwe 1,000 ton 2005
=68 Peru 1,000 ton 2005
=68 Ireland 1,000 ton 2005
=68 Bulgaria 1,000 ton 2005
=68 Comoros 1,000 ton 2005
=68 Croatia 1,000 ton 2005
=68 Lithuania 1,000 ton 2005
=68 Sao Tome and Principe 1,000 ton 2005
=68 Slovenia 1,000 ton 2005
=68 Kazakhstan 1,000 ton 2005
=68 Jamaica 1,000 ton 2005
=68 Iceland 1,000 ton 2005
=68 Niger 1,000 ton 2004
=68 Ghana 1,000 ton 2004
=68 South Korea 1,000 ton 2004
=68 Singapore 1,000 ton 2000
=68 Tonga 1,000 ton 2000
=68 Nicaragua 1,000 ton 1999
=68 Saint Vincent and the Grenadines 1,000 ton 1999
=68 French Polynesia 1,000 ton 1998
=68 Palau 1,000 ton 1998
=68 Togo 1,000 ton 1998
=68 Solomon Islands 1,000 ton 1998
=68 Kuwait 1,000 ton 1997
=68 Grenada 1,000 ton 1997
=68 Sudan 1,000 ton 1997
=68 Taiwan 1,000 ton 1997
=68 Nigeria 1,000 ton 1997
=68 Syria 1,000 ton 1996
=68 Greece 1,000 ton 1995
=68 Madagascar 1,000 ton 1994
=68 Uzbekistan 1,000 ton 1993
=68 Suriname 1,000 ton 1993
=68 Chad 1,000 ton 1993
=68 Congo, Republic of the 1,000 ton 1992
=68 Luxembourg 1,000 ton 1992
=68 Morocco 1,000 ton 1992
=68 Afghanistan 1,000 ton 1991
=68 Iraq 1,000 ton 1990
107 Malawi 200 ton 2003
=108 Chile -1,000 ton 2005
=108 Colombia -1,000 ton 1994
=108 Azerbaijan -1,000 ton 1993
=108 Soviet Union -1,000 ton 1991
Former Spanish colonies average (profile) -1,941.176 ton 1991
=112 Indonesia -2,000 ton 2005
=112 Russia -2,000 ton 1999
=114 Poland -4,000 ton 2005
=114 Venezuela -4,000 ton 2005
=114 Trinidad and Tobago -4,000 ton 1997
117 Iran -5,000 ton 2005
118 Jordan -6,000 ton 2005
119 Senegal -7,000 ton 2005
=120 South Africa -9,000 ton 2005
=120 Cameroon -9,000 ton 1995
=122 Canada -14,000 ton 2005
=122 Brazil -14,000 ton 2005
=122 Netherlands Antilles -14,000 ton 2005
=122 Australia -14,000 ton 2005
126 Algeria -25,000 ton 2005
127 Netherlands -37,000 ton 2005

Citation

Energy > Aviation Gasoline > Energy balance requirement: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Aviation Gasoline > Energy balance requirement

Follow us on Facebook to get interesting stats: