×

Energy > Aviation Gasoline > Exports: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Netherlands 39,000 ton 2005
2 Australia 28,000 ton 2005
3 Algeria 25,000 ton 2005
4 Netherlands Antilles 14,000 ton 2005
5 Brazil 13,000 ton 2005
6 Iran 10,000 ton 1992
=7 South Africa 9,000 ton 2005
=7 Canada 9,000 ton 2005
=7 Venezuela 9,000 ton 1991
10 Mexico 5,000 ton 1997
11 Trinidad and Tobago 4,000 ton 1997
=12 United Kingdom 3,000 ton 2005
=12 Norway 3,000 ton 2005
=12 Egypt 3,000 ton 1997
=12 Denmark 3,000 ton 1992
=16 Germany 2,000 ton 2005
=16 Poland 2,000 ton 2005
=16 Hungary 2,000 ton 2003
=16 Russia 2,000 ton 1999
=16 Singapore 2,000 ton 1994
=16 Philippines 2,000 ton 1991
=22 Gabon 1,000 ton 2005
=22 Finland 1,000 ton 2005
=22 Argentina 1,000 ton 2005
=22 Romania 1,000 ton 2003
=22 Chile 1,000 ton 2001
=22 Fiji 1,000 ton 2001
=22 Czech Republic 1,000 ton 1999
=22 Sweden 1,000 ton 1997
=22 Kenya 1,000 ton 1996
=22 Azerbaijan 1,000 ton 1993
=22 Costa Rica 1,000 ton 1992
=22 Belgium 1,000 ton 1992
=22 Soviet Union 1,000 ton 1991

Citation

Energy > Aviation Gasoline > Exports: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Aviation Gasoline > Exports

Follow us on Facebook to get interesting stats: