×

Energy > Coal > Changes in stocks at importers: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Brazil 1.65 million ton 2002
2 Belgium 399,000 ton 1992
3 Austria 170,000 ton 1993
4 Belarus 36,000 ton 1993
5 Portugal 12,000 ton 1993
6 Panama 11,000 ton 1993
7 Haiti 6,000 ton 1991
=8 Mauritius 5,000 ton 1990
=8 Ireland 5,000 ton 1993
10 Slovenia 3,000 ton 1993
11 Fiji -5,000 ton 1990
12 Jamaica -8,000 ton 1993
13 Japan -32,000 ton 1990
14 Argentina -36,000 ton 1991
15 Finland -69,000 ton 1993
16 Latvia -75,000 ton 1993
17 Greece -115,000 ton 1993
18 Turkey -116,000 ton 1993
19 Bulgaria -147,000 ton 1992
20 Slovakia -193,000 ton 1993
21 Moldova -202,000 ton 1993
22 Netherlands -209,000 ton 1993
23 Sweden -231,000 ton 1993
24 Malaysia -245,000 ton 1994
25 Israel -272,000 ton 1993

Citation

"Countries Compared by Energy > Coal > Changes in stocks at importers. International Statistics at NationMaster.com", Source: Energy Statistics Database | United Nations Statistics Division. Aggregates compiled by NationMaster. Retrieved from http://www.nationmaster.com/country-info/stats/Energy/Coal/Changes-in-stocks-at-importers

Energy > Coal > Changes in stocks at importers: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Coal > Changes in stocks at importers

Follow us on Facebook to get interesting stats: