×

Energy > Coal > Consumption by energy sector: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 China 83.44 million ton 2005
2 Poland 851,000 ton 2005
3 Russia 681,000 ton 2005
4 Algeria 542,000 ton 1997
5 Ukraine 518,000 ton 2005
6 Peru 418,000 ton 1999
7 United States 257,000 ton 2005
8 Canada 221,000 ton 2005
9 Belgium 120,000 ton 1991
10 Japan 104,000 ton 2005
11 Indonesia 100,000 ton 2004
12 Philippines 71,000 ton 2005
13 Zimbabwe 62,000 ton 1994
14 Spain 60,000 ton 2004
15 South Africa 17,000 ton 1992
16 Morocco 14,000 ton 1996
17 Argentina 8,000 ton 2005
18 United Kingdom 6,000 ton 2005
19 Romania 4,000 ton 2005
=20 Czech Republic 2,000 ton 2004
=20 Finland 2,000 ton 2002
=20 Austria 2,000 ton 2001
=23 Latvia 1,000 ton 2005
=23 Germany 1,000 ton 2003
=23 Bulgaria 1,000 ton 2002
=23 Belarus 1,000 ton 2000
=23 Croatia 1,000 ton 1998
=23 Australia 1,000 ton 1992

Citation

Energy > Coal > Consumption by energy sector: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Coal > Consumption by energy sector

Follow us on Facebook to get interesting stats: