×

Energy > Coal > Consumption by industry and construction: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 China 440.04 million ton 2005
2 India 71.79 million ton 2005
Non-religious countries average (profile) 31.41 million ton 1999
3 United States 29.97 million ton 2005
Emerging markets average (profile) 25.5 million ton 2005
4 Japan 16.65 million ton 2005
5 North Korea 15.86 million ton 2005
6 Indonesia 15.61 million ton 2005
7 Kazakhstan 12.48 million ton 2005
8 South Africa 12.21 million ton 2005
9 Turkey 9.06 million ton 2005
10 Vietnam 8.53 million ton 2005
11 Taiwan 7.67 million ton 2005
12 South Korea 7.09 million ton 2005
13 Pakistan 7 million ton 2005
14 Hong Kong 5.92 million ton 1999
15 Thailand 5.82 million ton 2005
16 Poland 5.61 million ton 2005
17 Brazil 5.02 million ton 2005
18 Russia 4.25 million ton 2005
19 Germany 3.03 million ton 2005
High income OECD countries average (profile) 2.78 million ton 2005
20 Colombia 2.46 million ton 2005
21 Ukraine 2.22 million ton 2005
22 Malaysia 2.14 million ton 2005
23 United Kingdom 1.85 million ton 2005
24 Canada 1.82 million ton 2005
25 Australia 1.82 million ton 2005
26 Czech Republic 1.29 million ton 2005
NATO countries average (profile) 1.16 million ton 2005
27 Morocco 912,000 ton 2005
28 Spain 747,000 ton 2005
29 Peru 746,000 ton 2005
30 Slovakia 715,000 ton 2005
31 Bangladesh 700,000 ton 2005
European Union average (profile) 696,680 ton 2005
32 Norway 691,000 ton 2005
33 Chile 675,000 ton 2005
34 Philippines 606,000 ton 2005
35 Sweden 568,000 ton 2005
36 Greece 560,000 ton 2005
37 Kyrgyzstan 537,000 ton 2005
38 Bulgaria 462,000 ton 2005
Eurozone average (profile) 433,466.67 ton 2005
39 Romania 365,000 ton 2005
40 Belgium 346,000 ton 2005
41 Switzerland 342,000 ton 2000
42 Iran 330,000 ton 2005
43 Nepal 308,000 ton 2005
44 Zimbabwe 303,000 ton 2005
45 Finland 276,000 ton 2005
46 Denmark 275,000 ton 2005
47 Ireland 246,000 ton 2005
48 Botswana 215,000 ton 2005
49 Austria 213,000 ton 2005
50 Lebanon 200,000 ton 2005
51 Hungary 192,000 ton 2005
52 Croatia 169,000 ton 2005
53 Democratic Republic of the Congo 163,000 ton 2005
54 Yugoslavia 155,000 ton 2005
55 Senegal 152,000 ton 2005
56 New Zealand 151,000 ton 2005
=57 Lithuania 135,000 ton 2005
=57 Zambia 135,000 ton 2005
59 Burma 124,000 ton 2005
60 Iceland 117,000 ton 2005
61 Luxembourg 111,000 ton 2005
62 Kenya 108,000 ton 2005
63 Sri Lanka 95,000 ton 2005
64 Netherlands 78,000 ton 2005
65 Argentina 66,000 ton 2001
66 Jamaica 60,000 ton 2005
=67 Venezuela 52,000 ton 2005
=67 Cyprus 52,000 ton 2005
69 Panama 45,000 ton 2002
70 Portugal 40,000 ton 2005
71 Slovenia 39,000 ton 2005
72 Latvia 35,000 ton 2005
73 Honduras 31,580 ton 2005
74 Malawi 30,000 ton 2005
75 Tanzania 29,000 ton 2005
76 Haiti 26,000 ton 1992
77 Mauritius 23,000 ton 2005
78 Mongolia 17,000 ton 2005
79 Uzbekistan 16,000 ton 2000
=80 Cuba 13,000 ton 2005
=80 Belarus 13,000 ton 2005
=82 Estonia 12,000 ton 2005
=82 Fiji 12,000 ton 2005
84 Georgia 9,000 ton 2005
85 Nigeria 8,000 ton 2005
=86 Swaziland 5,000 ton 1994
=86 Moldova 5,000 ton 2005
88 Uruguay 1,000 ton 2005

Citation

"Countries Compared by Energy > Coal > Consumption by industry and construction. International Statistics at NationMaster.com", Source: Energy Statistics Database | United Nations Statistics Division. Aggregates compiled by NationMaster. Retrieved from http://www.nationmaster.com/country-info/stats/Energy/Coal/Consumption-by-industry-and-construction

Energy > Coal > Consumption by industry and construction: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Coal > Consumption by industry and construction

Follow us on Facebook to get interesting stats: