×

Energy > Coal > Consumption by other consumers: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 China 16.4 million ton 2005
2 Russia 4.24 million ton 2005
3 North Korea 4.06 million ton 2005
4 United States 2.49 million ton 2005
5 South Africa 2.46 million ton 2005
6 Poland 997,000 ton 2005
7 Japan 941,000 ton 2005
8 Ukraine 919,000 ton 2004
9 India 900,000 ton 2005
10 Vietnam 595,000 ton 2005
11 Germany 419,000 ton 2005
12 Yugoslavia 130,000 ton 1997
=13 Peru 124,000 ton 1999
=13 Zimbabwe 124,000 ton 2005
15 Democratic Republic of the Congo 120,000 ton 1992
16 Moldova 94,000 ton 2005
17 Tajikistan 91,000 ton 2005
18 Lithuania 90,000 ton 2005
19 Belgium 52,000 ton 2004
20 Spain 50,000 ton 2005
21 Australia 49,000 ton 2005
22 Colombia 46,000 ton 1994
23 Ireland 38,000 ton 2005
24 Latvia 37,000 ton 2005
25 Nepal 36,000 ton 1997
26 Slovakia 33,000 ton 2004
27 Belarus 27,000 ton 2005
28 Mozambique 25,500 ton 2005
29 Netherlands 25,000 ton 2005
30 United Kingdom 23,000 ton 2005
=31 Nigeria 20,000 ton 1990
=31 New Zealand 20,000 ton 2005
33 Bangladesh 18,000 ton 1990
34 Romania 16,000 ton 2005
=35 Zambia 13,000 ton 2005
=35 Kyrgyzstan 13,000 ton 2004
37 Czech Republic 12,000 ton 2005
38 Canada 11,000 ton 2001
39 Estonia 10,000 ton 2005
=40 Austria 9,000 ton 2005
=40 Slovenia 9,000 ton 1999
=40 Madagascar 9,000 ton 2005
43 Niger 8,500 ton 2005
44 Georgia 8,000 ton 2000
=45 Bulgaria 7,000 ton 2005
=45 Uzbekistan 7,000 ton 2000
=47 Israel 5,000 ton 2003
=47 Chile 5,000 ton 2005
=47 Botswana 5,000 ton 2005
50 Greece 3,000 ton 2005
=51 Cuba 2,000 ton 1990
=51 Denmark 2,000 ton 1997
=51 Morocco 2,000 ton 1996
=54 Finland 1,000 ton 2005
=54 Cameroon 1,000 ton 1997
=54 Taiwan 1,000 ton 2000
=54 Tunisia 1,000 ton 1998

Citation

"Countries Compared by Energy > Coal > Consumption by other consumers. International Statistics at NationMaster.com", Source: Energy Statistics Database | United Nations Statistics Division. Aggregates compiled by NationMaster. Retrieved from http://www.nationmaster.com/country-info/stats/Energy/Coal/Consumption-by-other-consumers

Energy > Coal > Consumption by other consumers: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Coal > Consumption by other consumers

Follow us on Facebook to get interesting stats: