×

Energy > Coal > Consumption by other industries and construction: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 China 316.04 million ton 2005
2 India 31.62 million ton 2005
3 United States 23.57 million ton 2005
Non-religious countries average (profile) 21.73 million ton 1999
Emerging markets average (profile) 18.42 million ton 2005
4 North Korea 15.69 million ton 2005
5 Indonesia 15.39 million ton 2005
6 Kazakhstan 12.48 million ton 2005
7 Turkey 8.97 million ton 2005
8 Japan 8.56 million ton 2005
9 Vietnam 8.53 million ton 2005
10 South Africa 7.58 million ton 2005
11 Pakistan 7 million ton 2005
12 Hong Kong 5.92 million ton 1999
13 South Korea 5.78 million ton 2005
14 Thailand 4.42 million ton 2005
15 Poland 4.12 million ton 2005
16 Taiwan 3.07 million ton 2005
17 Malaysia 2.14 million ton 2005
High income OECD countries average (profile) 1.95 million ton 2005
18 Colombia 1.87 million ton 2005
19 Canada 1.82 million ton 2005
20 United Kingdom 1.65 million ton 2005
21 Australia 1.63 million ton 2005
22 Germany 1.61 million ton 2005
23 Brazil 1.59 million ton 2005
24 Russia 1.55 million ton 2005
NATO countries average (profile) 923,086.96 ton 2005
25 Morocco 912,000 ton 2005
26 Bangladesh 700,000 ton 2005
27 Peru 654,000 ton 2005
28 Chile 592,000 ton 2005
29 Ukraine 564,000 ton 2005
30 Greece 560,000 ton 2005
31 Kyrgyzstan 537,000 ton 2005
32 Philippines 485,000 ton 2005
European Union average (profile) 473,041.67 ton 2005
33 Sweden 459,000 ton 2005
34 Switzerland 342,000 ton 2000
35 Iran 330,000 ton 2005
36 Bulgaria 311,000 ton 2005
37 Nepal 308,000 ton 2005
38 Czech Republic 282,000 ton 2005
39 Spain 275,000 ton 2005
40 Denmark 254,000 ton 2005
Eurozone average (profile) 252,133.33 ton 2005
41 Ireland 246,000 ton 2005
42 Slovakia 244,000 ton 2005
43 Belgium 222,000 ton 2005
44 Botswana 215,000 ton 2005
45 Lebanon 200,000 ton 2005
46 Zimbabwe 199,000 ton 2005
=47 Hungary 192,000 ton 2005
=47 Norway 192,000 ton 2005
49 Finland 187,000 ton 2005
50 Austria 178,000 ton 2005
51 Croatia 168,000 ton 2005
52 Democratic Republic of the Congo 163,000 ton 2005
53 Yugoslavia 155,000 ton 2005
54 Senegal 152,000 ton 2005
55 New Zealand 151,000 ton 2005
=56 Zambia 135,000 ton 2005
=56 Lithuania 135,000 ton 2005
58 Burma 124,000 ton 2005
59 Kenya 108,000 ton 2005
60 Sri Lanka 95,000 ton 2005
61 Luxembourg 77,000 ton 2005
62 Argentina 66,000 ton 2001
63 Jamaica 60,000 ton 2005
=64 Venezuela 52,000 ton 2005
=64 Cyprus 52,000 ton 2005
66 Panama 45,000 ton 2002
67 Slovenia 39,000 ton 2005
68 Latvia 35,000 ton 2005
69 Honduras 31,580 ton 2005
70 Malawi 30,000 ton 2005
71 Tanzania 29,000 ton 2005
72 Haiti 26,000 ton 1992
73 Portugal 24,000 ton 2005
=74 Mauritius 23,000 ton 2005
=74 Netherlands 23,000 ton 2005
76 Mongolia 17,000 ton 2005
77 Uzbekistan 16,000 ton 2000
78 Iceland 14,000 ton 2005
=79 Cuba 13,000 ton 2005
=79 Belarus 13,000 ton 2005
=81 Estonia 12,000 ton 2005
=81 Fiji 12,000 ton 2005
83 Georgia 9,000 ton 2005
84 Nigeria 8,000 ton 2005
=85 Moldova 5,000 ton 2005
=85 Romania 5,000 ton 2004
=85 Swaziland 5,000 ton 1994
88 Uruguay 1,000 ton 2005

Citation

Energy > Coal > Consumption by other industries and construction: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Coal > Consumption by other industries and construction

Follow us on Facebook to get interesting stats: