×

Energy > Coal > Consumption in agriculture: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 China 23.15 million ton 2005
2 Ukraine 1.9 million ton 2005
3 Poland 1.4 million ton 2005
4 United States 666,000 ton 2005
5 Zimbabwe 258,000 ton 2005
6 Russia 177,000 ton 2005
7 Denmark 67,000 ton 2005
8 Vietnam 40,000 ton 2005
9 Germany 36,000 ton 2005
10 Chile 19,000 ton 2005
11 South Africa 14,000 ton 2005
12 United Kingdom 9,000 ton 2005
13 Mongolia 8,000 ton 2005
14 Peru 7,000 ton 2005
=15 Bulgaria 5,000 ton 2005
=15 Zambia 5,000 ton 1994
17 Czech Republic 3,000 ton 2005
=18 Sweden 2,000 ton 1998
=18 Latvia 2,000 ton 2005
=18 Lithuania 2,000 ton 2005
=21 Moldova 1,000 ton 2000
=21 Estonia 1,000 ton 2005
=21 Austria 1,000 ton 2003
=21 Belarus 1,000 ton 2005
=21 Romania 1,000 ton 1994
=21 New Zealand 1,000 ton 2005
=21 Slovakia 1,000 ton 2000
=21 Norway 1,000 ton 1997

Citation

"Countries Compared by Energy > Coal > Consumption in agriculture. International Statistics at NationMaster.com", Source: Energy Statistics Database | United Nations Statistics Division. Aggregates compiled by NationMaster. Retrieved from http://www.nationmaster.com/country-info/stats/Energy/Coal/Consumption-in-agriculture

Energy > Coal > Consumption in agriculture: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Coal > Consumption in agriculture

Follow us on Facebook to get interesting stats: