×

Energy > Coal > Conversion in thermal power plants per 1000: Countries Compared

DEFINITION: . Figures expressed per thousand population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Kazakhstan 2,655.44 ton 2005
2 South Africa 2,314.04 ton 2005
3 Israel 1,749.47 ton 2005
4 Hong Kong 1,588.68 ton 2005
5 Australia 1,402.56 ton 2005
6 Poland 1,180.52 ton 2005
7 United States 1,111.69 ton 2005
8 Denmark 1,089.78 ton 2005
9 South Korea 1,035.63 ton 2005
10 Bosnia and Herzegovina 902.1 ton 2005
11 United Kingdom 864.83 ton 2005
12 China 790.8 ton 2005
13 Japan 697.4 ton 2005
14 Spain 642.24 ton 2005
15 Germany 574.76 ton 2005
16 Ireland 549.77 ton 2005
Non-religious countries average (profile) 546.84 ton 2005
17 Finland 535.26 ton 2005
18 Ukraine 523 ton 2005
19 Portugal 515.29 ton 2005
20 Netherlands 506.56 ton 2005
21 Russia 439.74 ton 2005
22 Botswana 399.3 ton 2005
23 Malaysia 340.1 ton 2005
24 Bulgaria 336.96 ton 2005
Emerging markets average (profile) 336.55 ton 2005
25 Canada 316.94 ton 2005
26 Czech Republic 313.6 ton 2005
27 Mongolia 298.04 ton 2005
28 Slovakia 285.87 ton 2005
29 Belgium 284.67 ton 2005
30 India 280.99 ton 2005
31 Mauritius 274.28 ton 2005
32 Austria 229.22 ton 2005
33 Croatia 199.91 ton 2005
34 Morocco 193.79 ton 2005
35 Slovenia 192.63 ton 1999
36 Chile 185.03 ton 2005
37 Zimbabwe 183.15 ton 2005
38 North Korea 168.65 ton 2005
39 Indonesia 114.35 ton 2005
40 Turkey 76.33 ton 2005
41 Swaziland 72.42 ton 2005
42 Kyrgyzstan 67.8 ton 2005
43 Dominican Republic 50.95 ton 2005
44 Sweden 46.96 ton 2005
45 Vietnam 46.21 ton 2005
46 Moldova 37.37 ton 2003
47 Philippines 33.24 ton 2005
48 Guatemala 32.15 ton 2005
49 Brazil 27.45 ton 2005
50 Colombia 22.46 ton 2005
51 Argentina 16.43 ton 2005
52 Hungary 14.08 ton 2005
53 Thailand 13.39 ton 2005
54 Niger 13.16 ton 2005
55 Peru 11.87 ton 2005
56 Laos 11.19 ton 2005
57 Romania 9.24 ton 2005
58 Norway 5.41 ton 2005
59 Greece 3.54 ton 2003
60 Namibia 1.97 ton 2005
61 Tanzania 1.18 ton 2005
62 Zambia 1.13 ton 2005
63 Pakistan 0.943 ton 2005
64 Malawi 0.28 ton 1998
65 Nigeria 0.0922 ton 1995
66 Burma 0.0448 ton 1994

Citation

"Countries Compared by Energy > Coal > Conversion in thermal power plants per 1000. International Statistics at NationMaster.com", Source: Energy Statistics Database | United Nations Statistics Division. Population figures from World Bank: (1) United Nations Population Division. World Population Prospects, (2) United Nations Statistical Division. Population and Vital Statistics Report (various years), (3) Census reports and other statistical publications from national statistical offices, (4) Eurostat: Demographic Statistics, (5) Secretariat of the Pacific Community: Statistics and Demography Programme, and (6) U.S. Census Bureau: International Database. Aggregates compiled by NationMaster. Retrieved from http://www.nationmaster.com/country-info/stats/Energy/Coal/Conversion-in-thermal-power-plants-per-1000

Energy > Coal > Conversion in thermal power plants per 1000: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Coal > Conversion in thermal power plants per 1000

Follow us on Facebook to get interesting stats: