×

Energy > Coal > Exports: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Australia 231.31 million ton 2005
2 Indonesia 111 million ton 2005
3 Russia 79.71 million ton 2005
4 China 71.72 million ton 2005
5 South Africa 71.44 million ton 2005
6 Colombia 53.61 million ton 2005
7 United States 38.27 million ton 2005
8 Canada 28.19 million ton 2005
9 Soviet Union 25.96 million ton 1991
10 Kazakhstan 25.17 million ton 2005
11 Poland 19.37 million ton 2005
12 Vietnam 17.99 million ton 2005
13 Netherlands 7.37 million ton 2005
14 Venezuela 7.14 million ton 2005
15 Czech Republic 5.26 million ton 2005
16 Ukraine 3.67 million ton 2005
17 Czechoslovakia 2.37 million ton 1991
18 New Zealand 2.33 million ton 2005
19 Norway 1.67 million ton 2005
20 India 1.33 million ton 2005
21 Belgium 1.2 million ton 2005
22 Burma 869,000 ton 2005
23 United Kingdom 536,000 ton 2005
24 East Germany 400,000 ton 1990
25 North Korea 300,000 ton 2005
26 Germany 255,000 ton 2005
27 Moldova 194,000 ton 1992
28 Uzbekistan 100,000 ton 1994
29 Denmark 96,000 ton 2005
30 Argentina 83,000 ton 2005
31 Malaysia 69,790 ton 2005
=32 Nigeria 40,000 ton 1991
=32 Iran 40,000 ton 2005
34 Bhutan 36,000 ton 2005
35 Egypt 33,000 ton 2005
36 Zimbabwe 27,000 ton 2004
37 Spain 17,000 ton 2002
=38 Mozambique 15,000 ton 2005
=38 Malawi 15,000 ton 2005
40 Greece 13,000 ton 2005
41 Zambia 12,000 ton 2005
42 Slovakia 10,000 ton 1996
43 Kyrgyzstan 9,000 ton 2005
44 Bulgaria 8,000 ton 2004
45 Ireland 7,000 ton 2005
=46 Sweden 3,000 ton 2005
=46 Austria 3,000 ton 2005
=46 Japan 3,000 ton 2005
=46 Mexico 3,000 ton 2002
=50 Georgia 2,000 ton 2004
=50 Estonia 2,000 ton 1999
=50 Latvia 2,000 ton 1997
=50 Lithuania 2,000 ton 2005
=54 Croatia 1,000 ton 2004
=54 Hungary 1,000 ton 2005
=54 Belarus 1,000 ton 2003
=54 Slovenia 1,000 ton 1999
=54 Tajikistan 1,000 ton 2005
=54 Singapore 1,000 ton 1996
=54 Yugoslavia 1,000 ton 2005
61 Hong Kong 30 ton 2005

Citation

"Countries Compared by Energy > Coal > Exports. International Statistics at NationMaster.com", Source: Energy Statistics Database | United Nations Statistics Division. Aggregates compiled by NationMaster. Retrieved from http://www.nationmaster.com/country-info/stats/Energy/Coal/Exports

Energy > Coal > Exports: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Coal > Exports

Follow us on Facebook to get interesting stats: