×

Energy > Coal > Recoverable > Reserves per capita: Countries Compared

DEFINITION: . Figures expressed per capita for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Kazakhstan 1,859.77 ton 2005
2 Australia 1,819.09 ton 2005
3 South Africa 1,016.98 ton 2005
4 United States 379.88 ton 2005
5 Russia 342.91 ton 2005
6 Ukraine 325.89 ton 2005
7 Swaziland 188.3 ton 2005
8 Czech Republic 163.45 ton 2005
9 Poland 157.52 ton 2005
10 Colombia 152.32 ton 2005
11 Canada 107.42 ton 2005
12 China 47.71 ton 2005
13 India 46.35 ton 2005
14 Belgium 41.13 ton 1990
15 Zimbabwe 39.49 ton 2005
16 Uzbekistan 38.22 ton 2005
17 Netherlands 31.84 ton 1997
18 Botswana 21.32 ton 2005
19 Iran 19.76 ton 2005
20 Hungary 19.73 ton 2005
21 Venezuela 17.92 ton 2005
22 North Korea 12.6 ton 2005
23 Mozambique 10.09 ton 2005
24 New Caledonia 8.53 ton 2005
25 New Zealand 7.98 ton 2005
26 Mexico 7.77 ton 2005
27 Indonesia 7.67 ton 2005
28 Turkey 7.44 ton 1997
29 Niger 5.31 ton 2005
30 Tanzania 5.15 ton 2005
31 Peru 5.05 ton 2005
32 Spain 4.61 ton 2005
33 Ireland 3.37 ton 2005
34 Japan 2.78 ton 2005
35 Afghanistan 2.65 ton 2005
36 United Kingdom 2.57 ton 2005
37 Chile 1.9 ton 2005
38 Germany 1.84 ton 2005
39 Vietnam 1.82 ton 2005
40 South Korea 1.78 ton 1997
41 Algeria 1.74 ton 2005
42 Democratic Republic of the Congo 1.63 ton 2005
43 Croatia 1.35 ton 2002
44 Zambia 0.872 ton 2005
45 Bulgaria 0.646 ton 2005
46 Romania 0.555 ton 2005
47 Philippines 0.478 ton 2005
48 Slovakia 0.371 ton 2005
49 Egypt 0.293 ton 2005
50 Portugal 0.284 ton 2005
51 Morocco 0.181 ton 1997
52 Malawi 0.168 ton 2002
53 Malaysia 0.155 ton 2005
54 Nigeria 0.15 ton 2005
55 Norway 0.12 ton 2000
56 Bolivia 0.107 ton 2005
57 Burma 0.0399 ton 2005
58 Pakistan 0.00633 ton 2005

Citation

Energy > Coal > Recoverable > Reserves per capita: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Coal > Recoverable > Reserves per capita

Follow us on Facebook to get interesting stats: