×

Energy > Coal > Total known > Reserves per capita: Countries Compared

DEFINITION: . Figures expressed per capita for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 United Kingdom 25,561.3 ton 1999
2 Mongolia 5,302.17 ton 1993
3 Australia 4,831.38 ton 1998
4 Botswana 4,337.65 ton 1997
5 South Africa 2,436.52 ton 2005
6 Russia 1,355.22 ton 2005
7 Swaziland 1,079.65 ton 1993
8 United States 826.73 ton 2005
9 Czech Republic 574.45 ton 2005
10 Ukraine 434.5 ton 2005
11 Poland 400.65 ton 2005
12 Canada 282.79 ton 1999
13 Iran 158.84 ton 2005
14 Hungary 158.32 ton 2005
15 Colombia 154.54 ton 1993
16 Zimbabwe 136.92 ton 1993
17 North Korea 94.49 ton 1993
18 China 92.19 ton 1998
19 Netherlands 90.07 ton 1997
20 India 85.05 ton 2005
21 Belgium 71.73 ton 1990
22 Madagascar 67.61 ton 1998
23 Venezuela 57.69 ton 1997
24 Bulgaria 55.3 ton 2005
25 Japan 37.32 ton 2005
26 New Caledonia 22.01 ton 1993
27 Spain 18.71 ton 2005
28 Democratic Republic of the Congo 18.34 ton 1993
29 Indonesia 15.36 ton 2005
30 Norway 12.1 ton 1999
31 Mexico 11.66 ton 2000
32 New Zealand 10.89 ton 2005
33 Turkey 10.4 ton 1993
34 Bangladesh 9.17 ton 1993
35 Tanzania 8.49 ton 2002
36 Afghanistan 7.38 ton 1993
37 Chile 5.66 ton 1993
38 Ireland 5.31 ton 1993
39 Vietnam 4.33 ton 1995
40 Germany 3.87 ton 2005
41 South Korea 3 ton 1997
42 Algeria 1.88 ton 2005
43 Malawi 1.26 ton 2002
44 Romania 1.02 ton 2005
45 Croatia 0.9 ton 2005
46 Portugal 0.801 ton 1993
47 Malaysia 0.761 ton 1993
48 Philippines 0.583 ton 2005
49 Morocco 0.579 ton 1997
50 Egypt 0.422 ton 1993
51 Slovakia 0.371 ton 2005
52 Austria 0.126 ton 1997
53 Burma 0.114 ton 1993
54 Argentina 0.103 ton 2005
55 Pakistan 0.00633 ton 2005

Citation

Energy > Coal > Total known > Reserves per capita: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Coal > Total known > Reserves per capita

Follow us on Facebook to get interesting stats: