×

Energy > Coal > Total resources in place per capita: Countries Compared

DEFINITION: . Figures expressed per capita for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Botswana 121,297.31 ton 1998
2 United Kingdom 25,561.3 ton 1999
3 Mongolia 5,302.17 ton 1993
4 Australia 4,831.38 ton 1998
5 Russia 2,752.36 ton 2005
6 South Africa 2,436.52 ton 2005
7 United States 2,333.74 ton 2005
8 Swaziland 1,935.82 ton 1993
9 Poland 1,118.71 ton 2005
10 Zimbabwe 656.06 ton 1993
11 Czech Republic 574.45 ton 2005
12 Ukraine 544.25 ton 2005
13 Colombia 528.13 ton 1993
14 Canada 282.79 ton 1999
15 Netherlands 266.23 ton 1997
16 Venezuela 254.39 ton 1997
17 New Zealand 238.76 ton 2005
18 India 224.73 ton 2005
19 Belgium 212.19 ton 1990
20 Hungary 187.86 ton 2005
21 Iran 158.84 ton 2005
22 North Korea 121.4 ton 1997
23 Germany 101.66 ton 2005
24 Romania 100.07 ton 2005
25 China 92.19 ton 1998
26 Japan 86.61 ton 2005
27 Madagascar 67.61 ton 1998
28 Bulgaria 55.3 ton 2005
29 Tanzania 50.38 ton 2002
30 New Caledonia 42.76 ton 1994
31 Indonesia 42.24 ton 2005
32 Afghanistan 24.26 ton 1994
33 Spain 18.71 ton 2005
34 Democratic Republic of the Congo 18.34 ton 1993
35 Chile 14.61 ton 1993
36 Ireland 12.58 ton 1993
37 Norway 12.1 ton 1999
38 Mexico 11.66 ton 2000
39 Mozambique 9.7 ton 1995
40 Bangladesh 9.17 ton 1993
41 South Korea 8.92 ton 1997
42 Algeria 6.71 ton 2005
43 Malaysia 4.72 ton 1993
44 Vietnam 4.33 ton 1995
45 Turkey 4.12 ton 1997
46 Burma 2.84 ton 1993
47 Malawi 1.26 ton 2002
48 Croatia 0.9 ton 2005
49 Portugal 0.801 ton 1993
50 Philippines 0.583 ton 2005
51 Morocco 0.579 ton 1997
52 Austria 0.502 ton 1997
53 Egypt 0.422 ton 1993
54 Slovakia 0.371 ton 2005
55 Nigeria 0.204 ton 1993
56 Argentina 0.103 ton 2005
57 Pakistan 0.038 ton 2005

Citation

Energy > Coal > Total resources in place per capita: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Coal > Total resources in place per capita

Follow us on Facebook to get interesting stats: