×

Energy > Coke Oven Coke > Consumption by households: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 China 903,000 ton 2005
2 Austria 120,000 ton 2005
3 Poland 105,000 ton 2005
4 Turkey 69,000 ton 2005
5 Germany 65,000 ton 2005
6 Sweden 53,000 ton 1991
7 Czech Republic 52,000 ton 2005
8 United Kingdom 34,000 ton 2005
9 Belgium 8,000 ton 2005
10 Russia 5,000 ton 2004
11 Slovakia 4,000 ton 2005
=12 Nigeria 3,000 ton 2005
=12 Ukraine 3,000 ton 2004
14 Hungary 2,000 ton 2004
=15 Norway 1,000 ton 2005
=15 Denmark 1,000 ton 2004
=15 Kenya 1,000 ton 2003
=15 Belarus 1,000 ton 2000
=15 Moldova 1,000 ton 1996

Citation

Energy > Coke Oven Coke > Consumption by households: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Coke Oven Coke > Consumption by households

Follow us on Facebook to get interesting stats: