×

Energy > Coke Oven Coke > Energy balance requirement: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Germany 3.81 million ton 2005
2 China 2.76 million ton 2005
3 India 2.46 million ton 2005
4 East Germany 2.04 million ton 1990
5 Brazil 1.55 million ton 2005
6 Austria 1.43 million ton 2005
7 United States 1.38 million ton 2005
8 Mexico 1.12 million ton 2005
9 Kazakhstan 977,000 ton 2005
10 United Kingdom 649,000 ton 2005
11 Yugoslavia 600,000 ton 2005
12 Romania 581,000 ton 2005
13 Finland 522,000 ton 2005
14 Chile 489,000 ton 2005
15 Japan 483,000 ton 2005
16 Turkey 436,000 ton 2005
17 Norway 356,000 ton 2005
18 South Korea 341,000 ton 2005
19 Sweden 290,000 ton 2005
20 Peru 262,000 ton 2005
21 Luxembourg 248,000 ton 1997
22 North Korea 229,000 ton 2005
23 Malaysia 162,000 ton 1997
24 Algeria 157,000 ton 2005
25 Democratic Republic of the Congo 125,000 ton 2005
High income OECD countries average (profile) 114,280 ton 2005
European Union average (profile) 108,565.22 ton 1996
26 Bulgaria 103,000 ton 2005
=27 Hungary 98,000 ton 2005
=27 Venezuela 98,000 ton 1993
29 Belgium 95,000 ton 2005
Emerging markets average (profile) 87,571.43 ton 2005
30 Belarus 78,000 ton 2005
31 Indonesia 70,000 ton 2005
32 Thailand 69,000 ton 2005
33 Slovakia 67,000 ton 2005
=34 Philippines 60,000 ton 2005
=34 Slovenia 60,000 ton 2005
36 Canada 56,000 ton 2005
37 Ukraine 55,000 ton 2005
38 Denmark 34,000 ton 2005
39 Iceland 33,000 ton 2005
40 Costa Rica 29,000 ton 2005
41 Morocco 27,000 ton 1994
42 Tunisia 26,000 ton 2003
=43 Cuba 23,000 ton 2005
=43 Croatia 23,000 ton 2005
45 Lithuania 18,000 ton 2005
46 Vietnam 17,000 ton 1995
47 Iran 14,000 ton 1997
48 Georgia 13,000 ton 2005
NATO countries average (profile) 7,304.35 ton 2005
49 Latvia 7,000 ton 2005
50 Ireland 6,000 ton 1995
51 Portugal 5,000 ton 2005
=52 Syria 4,000 ton 2005
=52 Greece 4,000 ton 2005
=54 Nigeria 3,000 ton 2005
=54 Singapore 3,000 ton 2005
=56 El Salvador 2,000 ton 2005
=56 Moldova 2,000 ton 2005
=56 Uruguay 2,000 ton 2005
=56 Lebanon 2,000 ton 1997
=56 Hong Kong 2,000 ton 1996
61 Panama 1,933.5 ton 2004
=62 Kyrgyzstan 1,000 ton 2005
=62 Tajikistan 1,000 ton 2005
=62 Israel 1,000 ton 2005
=62 Sri Lanka 1,000 ton 2005
=62 Mongolia 1,000 ton 2004
=62 Kenya 1,000 ton 2003
=62 Honduras 1,000 ton 1998
=62 Burma 1,000 ton 1995
=62 Albania 1,000 ton 1994
=62 Iraq 1,000 ton 1991
72 Colombia -25,000 ton 2005
73 Estonia -37,000 ton 2005
74 Netherlands -89,000 ton 2005
75 Soviet Union -90,000 ton 1990
76 Taiwan -159,000 ton 2005
77 Argentina -168,000 ton 2005
78 Czech Republic -214,000 ton 2005
79 Zimbabwe -228,000 ton 2005
80 Egypt -374,000 ton 2005
81 Spain -635,000 ton 2005
82 Australia -976,000 ton 2005
83 Czechoslovakia -1,168,000 ton 1991
Non-religious countries average (profile) -1,383,909.091 ton 1995
84 Russia -2,774,000 ton 2005
85 Poland -5,294,000 ton 2005

Citation

Energy > Coke Oven Coke > Energy balance requirement: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Coke Oven Coke > Energy balance requirement

Follow us on Facebook to get interesting stats: