×

Energy > Coke Oven Coke > Gross inland availability: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 China 256.88 million ton 2005
2 Soviet Union 64.42 million ton 1991
3 Japan 44.4 million ton 2005
4 Russia 27.22 million ton 2005
5 Ukraine 18.93 million ton 2005
6 United States 16.55 million ton 2005
Non-religious countries average (profile) 16.44 million ton 1995
7 India 15.84 million ton 2005
Emerging markets average (profile) 15.8 million ton 2005
8 Germany 12.21 million ton 2005
9 Brazil 9.32 million ton 2005
10 South Korea 9.28 million ton 2005
11 Czechoslovakia 7.4 million ton 1991
12 United Kingdom 5.01 million ton 2005
High income OECD countries average (profile) 4.87 million ton 2003
13 Taiwan 4.25 million ton 2005
14 Poland 3.5 million ton 2005
15 Kazakhstan 3.47 million ton 2005
16 Czech Republic 3.43 million ton 2005
17 Turkey 3.43 million ton 2005
18 Canada 3.36 million ton 2005
19 East Germany 3.15 million ton 1990
20 Australia 3.01 million ton 2005
21 Belgium 2.95 million ton 2005
22 Austria 2.86 million ton 2005
23 Mexico 2.61 million ton 2005
24 Romania 2.47 million ton 2005
European Union average (profile) 2.35 million ton 1997
25 Netherlands 2.25 million ton 2005
NATO countries average (profile) 2.04 million ton 2005
26 Spain 2.03 million ton 2005
27 Slovakia 1.98 million ton 2005
28 South Africa 1.91 million ton 2005
29 Sweden 1.69 million ton 2005
30 Chile 1.44 million ton 2005
31 Finland 1.42 million ton 2005
32 Egypt 1.25 million ton 2005
33 Iran 1.16 million ton 2005
34 Argentina 1.01 million ton 2005
35 Bulgaria 874,000 ton 2005
36 Hungary 751,000 ton 2005
37 Algeria 688,000 ton 2005
38 Yugoslavia 600,000 ton 2005
39 Colombia 434,000 ton 2005
40 Pakistan 396,000 ton 2005
41 Norway 356,000 ton 2005
42 Peru 312,000 ton 2005
43 Luxembourg 248,000 ton 1997
44 Zimbabwe 242,000 ton 2005
45 North Korea 229,000 ton 2005
46 Malaysia 162,000 ton 1997
47 Democratic Republic of the Congo 125,000 ton 2005
48 Venezuela 98,000 ton 1993
49 Belarus 78,000 ton 2005
50 Indonesia 70,000 ton 2005
51 Thailand 69,000 ton 2005
=52 Philippines 60,000 ton 2005
=52 Slovenia 60,000 ton 2005
54 Denmark 34,000 ton 2005
55 Iceland 33,000 ton 2005
56 Costa Rica 29,000 ton 2005
57 Morocco 27,000 ton 1994
58 Tunisia 26,000 ton 2003
=59 Cuba 23,000 ton 2005
=59 Croatia 23,000 ton 2005
61 Lithuania 18,000 ton 2005
62 Vietnam 17,000 ton 1995
63 Georgia 13,000 ton 2005
64 Zambia 10,000 ton 2005
65 Latvia 7,000 ton 2005
66 Ireland 6,000 ton 1995
67 Portugal 5,000 ton 2005
=68 Syria 4,000 ton 2005
=68 Greece 4,000 ton 2005
=70 Nigeria 3,000 ton 2005
=70 Singapore 3,000 ton 2005
=72 El Salvador 2,000 ton 2005
=72 Moldova 2,000 ton 2005
=72 Uruguay 2,000 ton 2005
=72 Lebanon 2,000 ton 1997
=72 Hong Kong 2,000 ton 1996
77 Panama 1,933 ton 2004
=78 Kyrgyzstan 1,000 ton 2005
=78 Tajikistan 1,000 ton 2005
=78 Israel 1,000 ton 2005
=78 Sri Lanka 1,000 ton 2005
=78 Mongolia 1,000 ton 2004
=78 Kenya 1,000 ton 2003
=78 Estonia 1,000 ton 2003
=78 Honduras 1,000 ton 1998
=78 Burma 1,000 ton 1995
=78 Albania 1,000 ton 1994
=78 Iraq 1,000 ton 1991
=78 New Zealand 1,000 ton 1991

Citation

Energy > Coke Oven Coke > Gross inland availability: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Coke Oven Coke > Gross inland availability

Follow us on Facebook to get interesting stats: