×

Energy > Crude Petroleum > Changes in stocks at producers: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Saudi Arabia 7.12 million ton 1992
2 United States 2.91 million ton 1993
3 Venezuela 1.11 million ton 1993
4 Norway 1.08 million ton 1993
5 Russia 758,000 ton 1993
6 India 700,000 ton 1994
7 Poland 542,000 ton 1993
8 Egypt 500,000 ton 1993
OPEC countries average (profile) 443,222.22 ton 1992
9 United Kingdom 419,000 ton 1993
10 United Arab Emirates 400,000 ton 1992
11 Cameroon 380,000 ton 1990
12 Nigeria 330,000 ton 1992
13 Malaysia 225,000 ton 1994
14 Mexico 138,000 ton 1993
15 Syria 103,000 ton 1993
16 Argentina 100,000 ton 1992
17 Congo, Republic of the 91,000 ton 1992
18 Croatia 57,000 ton 1993
19 Algeria 49,000 ton 1993
20 Romania 46,000 ton 1993
21 Tunisia 20,000 ton 1993
22 Burma 13,000 ton 1994
23 Brunei 12,000 ton 1994
24 Vietnam 11,000 ton 1994
25 Trinidad and Tobago 9,000 ton 1993
26 Colombia 7,000 ton 1993
27 New Zealand 6,000 ton 1993
28 Democratic Republic of the Congo 5,000 ton 1991
=29 Bulgaria 1,000 ton 1992
=29 Bahrain 1,000 ton 1992
31 Barbados -4,000 ton 1993
32 China -5,000 ton 1994
33 Austria -38,000 ton 1993
34 Chile -40,000 ton 1993
35 Bolivia -48,000 ton 1994
36 Canada -61,000 ton 1993
=37 Australia -100,000 ton 1993
=37 Soviet Union -100,000 ton 1990
39 Denmark -132,000 ton 1993
40 Qatar -157,000 ton 1993
41 Oman -176,000 ton 1993
42 Slovakia -200,000 ton 1993
43 Iraq -873,000 ton 1992
44 Brazil -889,000 ton 2002
=45 Iran -1,000,000 ton 1992
=45 Kuwait -1,000,000 ton 1990
47 Indonesia -2,021,000 ton 1994
48 Libya -2,925,000 ton 1993

Citation

"Countries Compared by Energy > Crude Petroleum > Changes in stocks at producers. International Statistics at NationMaster.com", Source: Energy Statistics Database | United Nations Statistics Division. Aggregates compiled by NationMaster. Retrieved from http://www.nationmaster.com/country-info/stats/Energy/Crude-Petroleum/Changes-in-stocks-at-producers

Energy > Crude Petroleum > Changes in stocks at producers: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Crude Petroleum > Changes in stocks at producers

Follow us on Facebook to get interesting stats: