×

Energy > Crude Petroleum > Consumption by crude petroleum fields: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 China 5.04 million ton 2005
2 Yemen 365,000 ton 2005
3 Russia 275,000 ton 2005
4 Ecuador 206,000 ton 2005
5 United States 108,000 ton 1997
6 Croatia 92,000 ton 1994
7 Indonesia 90,000 ton 2005
8 Colombia 74,000 ton 1992
9 Hungary 63,000 ton 2005
10 Romania 42,000 ton 2005
11 Algeria 33,000 ton 2005
12 Australia 26,000 ton 2005
=13 Uzbekistan 8,000 ton 2005
=13 Argentina 8,000 ton 2004
15 Georgia 6,000 ton 2005
16 Ukraine 5,000 ton 2005
17 Poland 3,000 ton 2004

Citation

Energy > Crude Petroleum > Consumption by crude petroleum fields: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Crude Petroleum > Consumption by crude petroleum fields

Follow us on Facebook to get interesting stats: