×

Energy > Crude Petroleum > Consumption by energy sector: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 China 5.04 million ton 2005
2 Canada 379,000 ton 2002
3 Algeria 378,000 ton 2005
4 Yemen 365,000 ton 2005
5 Russia 275,000 ton 2005
6 Ecuador 206,000 ton 2005
7 Japan 116,000 ton 2005
8 United States 108,000 ton 1997
9 Sri Lanka 93,000 ton 2005
10 Croatia 92,000 ton 1994
11 Indonesia 90,000 ton 2005
12 Kenya 84,000 ton 2005
13 El Salvador 72,000 ton 1995
14 Angola 68,000 ton 2005
15 Colombia 65,430 ton 2005
16 Hungary 63,000 ton 2005
17 Romania 42,000 ton 2005
18 Saudi Arabia 32,000 ton 2005
19 Australia 26,000 ton 2005
=20 Uzbekistan 8,000 ton 2005
=20 Argentina 8,000 ton 2004
22 Democratic Republic of the Congo 7,000 ton 2005
23 Georgia 6,000 ton 2005
24 Ukraine 5,000 ton 2005
25 Poland 3,000 ton 2004

Citation

"Countries Compared by Energy > Crude Petroleum > Consumption by energy sector. International Statistics at NationMaster.com", Source: Energy Statistics Database | United Nations Statistics Division. Aggregates compiled by NationMaster. Retrieved from http://www.nationmaster.com/country-info/stats/Energy/Crude-Petroleum/Consumption-by-energy-sector

Energy > Crude Petroleum > Consumption by energy sector: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Crude Petroleum > Consumption by energy sector

Follow us on Facebook to get interesting stats: