×

Energy > Crude Petroleum > Net transfers: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Democratic Republic of the Congo -2,000 ton 1997
2 Cuba -9,000 ton 1997
3 Slovenia -10,000 ton 2003
4 Cote d'Ivoire -21,000 ton 2004
5 Bulgaria -30,000 ton 1999
6 Chile -48,000 ton 2005
7 Bolivia -50,000 ton 2005
8 Czech Republic -57,000 ton 1999
9 Bangladesh -59,000 ton 1998
10 Colombia -71,512 ton 2005
11 Ecuador -80,000 ton 2001
12 Bahrain -120,000 ton 1992
13 Peru -150,000 ton 1999
14 Trinidad and Tobago -180,000 ton 1994
15 Croatia -226,000 ton 1998
=16 Netherlands Antilles -300,000 ton 1991
=16 Sudan -300,000 ton 1996
18 Algeria -614,000 ton 2005
19 Israel -877,000 ton 1999
20 Venezuela -970,000 ton 1993
21 United Arab Emirates -1,000,000 ton 1997
22 Brazil -1,196,000 ton 2005
23 Sweden -1,274,000 ton 1999
24 Kazakhstan -2,750,000 ton 1994
25 Taiwan -2,811,000 ton 1999
26 Australia -4,832,000 ton 1999
27 Kuwait -6,122,000 ton 1995
28 South Africa -7,458,000 ton 2005
29 Saudi Arabia -8,050,000 ton 1999
30 Russia -8,423,000 ton 1999
31 Germany -11,182,000 ton 1990
32 Mexico -12,865,000 ton 1993
33 Soviet Union -18,400,000 ton 1991
34 Netherlands -22,146,000 ton 1999
35 United States -41,485,000 ton 1999

Citation

"Countries Compared by Energy > Crude Petroleum > Net transfers. International Statistics at NationMaster.com", Source: Energy Statistics Database | United Nations Statistics Division. Aggregates compiled by NationMaster. Retrieved from http://www.nationmaster.com/country-info/stats/Energy/Crude-Petroleum/Net-transfers

Energy > Crude Petroleum > Net transfers: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Crude Petroleum > Net transfers

Follow us on Facebook to get interesting stats: