×

Energy > Crude Petroleum > Reserves from oil shale and tar sands per capita: Countries Compared

DEFINITION: . Figures expressed per capita for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Estonia 1,852.76 ton 2005
2 United States 1,020.48 ton 2005
3 Jordan 968.77 ton 2005
4 Canada 922.11 ton 2005
5 Kazakhstan 467.38 ton 2005
6 Venezuela 348.36 ton 2005
7 Russia 279.31 ton 2005
8 Morocco 271.1 ton 2005
9 Democratic Republic of the Congo 264.95 ton 2005
10 Turkmenistan 231.68 ton 2005
11 Australia 222.16 ton 2005
12 Luxembourg 208.53 ton 2005
13 Belarus 103.49 ton 2005
14 Sweden 96.9 ton 2005
15 Israel 79.39 ton 2005
16 Brazil 63.04 ton 2005
17 Uzbekistan 45.86 ton 2005
18 Mongolia 16.62 ton 2005
19 Armenia 14.59 ton 2005
20 Thailand 13.97 ton 2005
21 Ukraine 12.74 ton 2005
22 Egypt 11.48 ton 2005
23 United Kingdom 8.52 ton 2005
24 Burma 5.7 ton 2005
25 Angola 4.47 ton 2005
26 Turkey 4.19 ton 2005
27 Germany 3.47 ton 2005
28 Azerbaijan 2.39 ton 2005
29 Bulgaria 2.33 ton 2005
30 Madagascar 2.19 ton 2005
31 China 1.85 ton 2005
32 Albania 1.84 ton 2005
33 Argentina 1.47 ton 2005
34 Spain 0.922 ton 2005
35 Trinidad and Tobago 0.804 ton 1993
36 Hungary 0.793 ton 2005
37 New Zealand 0.726 ton 2005
38 Cuba 0.676 ton 2005
39 Nigeria 0.654 ton 2005
40 Ecuador 0.485 ton 2005
41 South Africa 0.403 ton 2005
42 Indonesia 0.299 ton 2005
43 Chile 0.184 ton 2005
44 Poland 0.183 ton 2005
45 Austria 0.122 ton 2005
46 Colombia 0.11 ton 2005
47 Georgia 0.109 ton 2005
48 Romania 0.0443 ton 1997
49 Peru 0.0401 ton 2005
50 Mexico 0.00144 ton 2005

Citation

Energy > Crude Petroleum > Reserves from oil shale and tar sands per capita: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Crude Petroleum > Reserves from oil shale and tar sands per capita

Follow us on Facebook to get interesting stats: