×

Energy > Feedstocks > Conversion to other forms of energy: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 United States 31.55 million ton 2005
2 Netherlands 22.72 million ton 2005
3 Germany 8.94 million ton 2005
4 Taiwan 7.28 million ton 2005
5 Japan 6.05 million ton 2005
6 Canada 5.79 million ton 2005
7 South Korea 5.61 million ton 2005
8 Belgium 5.42 million ton 2005
9 United Kingdom 4.92 million ton 2005
10 Australia 3.1 million ton 2005
11 Greece 2.63 million ton 2005
12 Indonesia 1.87 million ton 2005
13 Finland 1.63 million ton 2005
14 Israel 1.45 million ton 2005
15 Spain 1.4 million ton 2005
16 Norway 1.35 million ton 2005
17 Hungary 1.26 million ton 2005
18 Netherlands Antilles 1.09 million ton 2005
19 Slovakia 635,000 ton 2005
20 Poland 606,000 ton 2005
21 Portugal 510,000 ton 2005
22 Malaysia 474,050 ton 2005
23 Bulgaria 410,000 ton 2005
24 Nigeria 400,000 ton 2005
25 Ukraine 355,000 ton 2005
26 New Zealand 330,000 ton 2005
27 Croatia 282,000 ton 2005
28 Sweden 153,000 ton 2005
29 Romania 129,000 ton 2005
30 Turkey 83,000 ton 2004
31 Czech Republic 65,000 ton 2005
32 Denmark 60,000 ton 2003
33 Lithuania 30,000 ton 2005
34 Cote d'Ivoire 21,000 ton 2005
35 Ireland 5,000 ton 2005

Citation

"Countries Compared by Energy > Feedstocks > Conversion to other forms of energy. International Statistics at NationMaster.com", Source: Energy Statistics Database | United Nations Statistics Division. Aggregates compiled by NationMaster. Retrieved from http://www.nationmaster.com/country-info/stats/Energy/Feedstocks/Conversion-to-other-forms-of-energy

Energy > Feedstocks > Conversion to other forms of energy: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Feedstocks > Conversion to other forms of energy

Follow us on Facebook to get interesting stats: