×

Energy > Feedstocks > Energy balance requirement: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 United States 29.44 million ton 2005
2 United Kingdom 4.5 million ton 2005
3 Israel 1.64 million ton 2005
4 Greece 1.4 million ton 2005
5 Netherlands Antilles 1.09 million ton 2005
6 South Korea 983,000 ton 2005
7 Spain 805,000 ton 2005
8 Malaysia 474,050 ton 2005
9 Belgium 362,000 ton 2005
10 Ukraine 355,000 ton 2005
11 Austria 353,000 ton 2005
12 New Zealand 300,000 ton 2005
13 Bulgaria 295,000 ton 2005
14 Portugal 284,000 ton 2005
15 Croatia 282,000 ton 2005
16 Poland 254,000 ton 2005
17 Lithuania 30,000 ton 2005
18 Cote d'Ivoire 21,000 ton 2005
=19 Taiwan 16,000 ton 1997
=19 Hungary 16,000 ton 2005
21 Slovenia 10,000 ton 2003
22 Australia 7,000 ton 2005
23 Ireland 4,000 ton 2005
24 Czech Republic 1,000 ton 2005
25 Slovakia -23,000 ton 2005
26 Romania -30,000 ton 2005
27 Turkey -57,000 ton 2005
28 Denmark -61,000 ton 2005
29 Finland -102,000 ton 2005
30 Sweden -201,000 ton 2005
31 Japan -416,000 ton 2005
32 Aruba -10,000,000 ton 2005

Citation

"Countries Compared by Energy > Feedstocks > Energy balance requirement. International Statistics at NationMaster.com", Source: Energy Statistics Database | United Nations Statistics Division. Aggregates compiled by NationMaster. Retrieved from http://www.nationmaster.com/country-info/stats/Energy/Feedstocks/Energy-balance-requirement

Energy > Feedstocks > Energy balance requirement: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Feedstocks > Energy balance requirement

Follow us on Facebook to get interesting stats: