×

Energy > Feedstocks > Gross inland availability: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 United States 29.44 million ton 2005
2 United Kingdom 4.5 million ton 2005
3 Israel 1.64 million ton 2005
4 Greece 1.4 million ton 2005
5 Netherlands Antilles 1.09 million ton 2005
6 South Korea 983,000 ton 2005
7 Spain 805,000 ton 2005
8 Malaysia 474,050 ton 2005
9 Nigeria 442,000 ton 1999
10 Belgium 362,000 ton 2005
11 Ukraine 355,000 ton 2005
12 Austria 353,000 ton 2005
13 New Zealand 300,000 ton 2005
14 Bulgaria 295,000 ton 2005
15 Portugal 284,000 ton 2005
16 Croatia 282,000 ton 2005
17 Poland 254,000 ton 2005
18 Lithuania 30,000 ton 2005
19 Cote d'Ivoire 21,000 ton 2005
=20 Taiwan 16,000 ton 1997
=20 Hungary 16,000 ton 2005
22 Slovenia 10,000 ton 2003
23 Australia 7,000 ton 2005
24 Ireland 4,000 ton 2005
25 Czech Republic 1,000 ton 2005
26 Slovakia -23,000 ton 2005
27 Romania -30,000 ton 2005
28 Turkey -57,000 ton 2005
29 Denmark -61,000 ton 2005
30 Finland -102,000 ton 2005
31 Sweden -201,000 ton 2005
32 Japan -416,000 ton 2005

Citation

"Countries Compared by Energy > Feedstocks > Gross inland availability. International Statistics at NationMaster.com", Source: Energy Statistics Database | United Nations Statistics Division. Aggregates compiled by NationMaster. Retrieved from http://www.nationmaster.com/country-info/stats/Energy/Feedstocks/Gross-inland-availability

Energy > Feedstocks > Gross inland availability: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Feedstocks > Gross inland availability

Follow us on Facebook to get interesting stats: