×

Energy > Feedstocks > Imports: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 United States 30.1 million ton 2005
2 United Kingdom 6.67 million ton 2005
3 Belgium 3.6 million ton 2005
4 Israel 1.64 million ton 2005
5 Greece 1.41 million ton 2005
6 Netherlands Antilles 1.09 million ton 2005
7 South Korea 985,000 ton 2005
8 Australia 965,000 ton 2005
9 Spain 699,000 ton 2005
10 Malaysia 474,050 ton 2005
11 Sweden 420,000 ton 2005
12 Ukraine 362,000 ton 2005
13 New Zealand 311,000 ton 2005
14 Portugal 309,000 ton 2005
15 Bulgaria 295,000 ton 2005
16 Croatia 287,000 ton 2005
17 Austria 265,000 ton 2005
18 Poland 254,000 ton 2005
19 Taiwan 96,000 ton 1997
20 Slovakia 81,000 ton 2005
21 Hungary 73,000 ton 2005
22 Denmark 64,000 ton 2005
23 Lithuania 61,000 ton 2005
24 Romania 36,000 ton 2000
25 Cote d'Ivoire 21,000 ton 2005
26 Slovenia 10,000 ton 2003
=27 Czech Republic 5,000 ton 1998
=27 Ireland 5,000 ton 2005

Citation

"Countries Compared by Energy > Feedstocks > Imports. International Statistics at NationMaster.com", Source: Energy Statistics Database | United Nations Statistics Division. Aggregates compiled by NationMaster. Retrieved from http://www.nationmaster.com/country-info/stats/Energy/Feedstocks/Imports

Energy > Feedstocks > Imports: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Feedstocks > Imports

Follow us on Facebook to get interesting stats: