×

Energy > Gas-diesel oils > Consumption for non-energy uses: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Germany 703,000 ton 2005
2 China 326,000 ton 2005
3 Hungary 288,000 ton 2005
4 Ukraine 251,000 ton 2005
5 Russia 236,000 ton 1993
6 United Kingdom 229,000 ton 2005
7 Soviet Union 200,000 ton 1990
8 Czech Republic 50,000 ton 2005
9 Kazakhstan 27,000 ton 2005
10 Japan 18,000 ton 2005
11 Slovakia 15,000 ton 2005
12 Venezuela 8,100 ton 2003
13 Norway 7,000 ton 2005
14 Bulgaria 4,000 ton 1995
15 Poland 3,000 ton 1995
=16 Australia 2,000 ton 2005
=16 Netherlands 2,000 ton 1993
=18 Romania 1,000 ton 2001
=18 Slovenia 1,000 ton 1995
=18 Belarus 1,000 ton 1993

Citation

Energy > Gas-diesel oils > Consumption for non-energy uses: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Gas-diesel oils > Consumption for non-energy uses

Follow us on Facebook to get interesting stats: