×

Energy > Gas-diesel oils > Gross inland availability: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 United States 197.45 million ton 2005
2 China 109.88 million ton 2005
3 Soviet Union 88.14 million ton 1991
4 Japan 54.42 million ton 2005
5 Germany 54.06 million ton 2005
6 India 40.76 million ton 2005
7 Brazil 35.17 million ton 2005
8 Spain 34 million ton 2005
9 United Kingdom 26.69 million ton 2005
10 Russia 25.86 million ton 2005
11 Indonesia 25.77 million ton 2005
12 Canada 25 million ton 2005
13 Iran 24.3 million ton 2005
14 Saudi Arabia 22.6 million ton 2005
Non-religious countries average (profile) 20.5 million ton 2005
15 South Korea 19.69 million ton 2005
High income OECD countries average (profile) 18.41 million ton 2005
16 Mexico 18.1 million ton 2005
17 Thailand 16.32 million ton 2005
Emerging markets average (profile) 14.56 million ton 2005
18 Australia 13.8 million ton 2005
Cold countries average (profile) 13.77 million ton 2005
19 Belgium 11.93 million ton 2005
Heavily indebted countries average (profile) 11.91 million ton 2005
20 Argentina 10.32 million ton 2005
South Asia average (profile) 10.1 million ton 2005
21 Turkey 10.07 million ton 2005
East Asia and Pacific average (profile) 9.88 million ton 2005
22 Poland 9.44 million ton 2005
23 Egypt 9.41 million ton 2005
Eurozone average (profile) 8.94 million ton 2005
NATO countries average (profile) 8.83 million ton 2005
24 Malaysia 8.74 million ton 2005
25 Austria 8.09 million ton 2005
European Union average (profile) 7.77 million ton 2005
26 Netherlands 7.46 million ton 2005
27 Pakistan 7.45 million ton 2005
28 Greece 7.28 million ton 2005
OPEC countries average (profile) 7.15 million ton 2005
Religious countries average (profile) 7.03 million ton 2005
Former British colonies average (profile) 6.99 million ton 2005
29 South Africa 6.79 million ton 2005
30 Venezuela 6.68 million ton 2005
31 Iraq 5.77 million ton 2005
32 Algeria 5.7 million ton 2005
33 Vietnam 5.61 million ton 2005
34 Philippines 5.52 million ton 2005
35 Finland 5.47 million ton 2005
Middle Eastern and North Africa average (profile) 5.45 million ton 2005
36 Portugal 5.38 million ton 2005
37 Ukraine 5.37 million ton 2005
38 Taiwan 5.18 million ton 2005
39 East Germany 5.1 million ton 1990
40 Chile 4.99 million ton 2005
41 Sweden 4.67 million ton 2005
Catholic countries average (profile) 4.64 million ton 2005
42 Libya 4.55 million ton 2005
43 Norway 4.44 million ton 2005
South and Central Asia average (profile) 4.39 million ton 2005
44 United Arab Emirates 4.27 million ton 2005
45 Syria 4.12 million ton 2005
46 Czech Republic 3.84 million ton 2005
47 Colombia 3.77 million ton 2005
48 Denmark 3.74 million ton 2005
Eastern Europe average (profile) 3.66 million ton 2005
Sparsely populated countries average (profile) 3.52 million ton 2005
Muslim countries average (profile) 3.51 million ton 2005
49 Hungary 3.43 million ton 2005
50 Morocco 3.27 million ton 2005
Former Spanish colonies average (profile) 3.24 million ton 2005
51 Romania 3.07 million ton 2005
52 Peru 2.96 million ton 2005
53 Ireland 2.9 million ton 2005
54 Ecuador 2.89 million ton 2005
55 Czechoslovakia 2.81 million ton 1991
Former Soviet republics average (profile) 2.78 million ton 2005
Hot countries average (profile) 2.71 million ton 2005
Latin America and Caribbean average (profile) 2.69 million ton 2005
56 Israel 2.56 million ton 2005
57 New Zealand 2.5 million ton 2005
58 Yemen 2.45 million ton 2005
59 Kazakhstan 2.21 million ton 2005
60 Bangladesh 2.18 million ton 2005
61 Luxembourg 2.08 million ton 2005
62 Jordan 2.07 million ton 2005
63 Belarus 2.05 million ton 2005
64 Hong Kong 1.86 million ton 2005
65 Sudan 1.81 million ton 2005
66 Tunisia 1.8 million ton 2005
67 Croatia 1.78 million ton 2005
68 Bulgaria 1.73 million ton 2005
69 Lebanon 1.64 million ton 2005
70 Slovenia 1.48 million ton 2005
71 Dominican Republic 1.48 million ton 2005
72 Kuwait 1.44 million ton 2005
73 Sri Lanka 1.4 million ton 2005
failed states average (profile) 1.38 million ton 2005
74 Nigeria 1.34 million ton 2005
75 Uzbekistan 1.34 million ton 2005
76 Singapore 1.32 million ton 2005
77 Yugoslavia 1.29 million ton 2005
78 Burma 1.29 million ton 2005
79 Azerbaijan 1.28 million ton 2005
80 Cuba 1.25 million ton 2005
81 Angola 1.13 million ton 2005
82 Slovakia 1.1 million ton 2005
Former French colonies average (profile) 1.04 million ton 2005
83 Ethiopia 1.03 million ton 2005
84 Guatemala 1.02 million ton 2005
85 Oman 967,000 ton 2005
86 Turkmenistan 962,000 ton 2005
87 Kenya 946,000 ton 2005
88 Ghana 913,000 ton 2005
89 Paraguay 837,830 ton 2005
90 Honduras 831,360 ton 2005
91 Qatar 820,000 ton 2005
92 Bolivia 815,000 ton 2005
93 Costa Rica 783,561 ton 2005
94 Uruguay 769,000 ton 2005
95 Albania 674,000 ton 2005
96 El Salvador 669,943 ton 2005
97 Tanzania 666,000 ton 2005
98 Latvia 665,000 ton 2005
99 Panama 612,000 ton 2005
100 Papua New Guinea 597,000 ton 2005
101 Lithuania 593,000 ton 2005
102 Cote d'Ivoire 562,000 ton 2005
103 Estonia 556,000 ton 2005
104 Jamaica 532,000 ton 2005
105 Cyprus 519,000 ton 2005
106 Bosnia and Herzegovina 500,000 ton 2005
107 Senegal 473,000 ton 2005
Sub-Saharan Africa average (profile) 470,016.89 ton 2005
108 Namibia 445,000 ton 2005
109 Zimbabwe 437,000 ton 2005
110 Madagascar 429,000 ton 2005
111 Fiji 414,000 ton 2005
112 Cameroon 402,000 ton 2005
113 Nicaragua 398,000 ton 2005
114 Iceland 367,000 ton 2005
115 Uganda 340,000 ton 2005
116 Moldova 336,000 ton 2005
117 Mozambique 322,400 ton 2005
118 Bahrain 314,000 ton 2005
119 Haiti 313,000 ton 2005
120 Mauritania 303,000 ton 2005
121 The Bahamas 289,000 ton 2005
122 Netherlands Antilles 287,000 ton 2005
123 Zambia 285,000 ton 2005
124 Botswana 281,000 ton 2005
125 Mongolia 271,000 ton 2005
126 Guyana 262,798 ton 2005
127 Trinidad and Tobago 257,000 ton 2005
128 Nepal 256,000 ton 2005
129 Georgia 252,000 ton 2005
130 Democratic Republic of the Congo 251,000 ton 2005
131 Reunion 240,000 ton 2005
132 North Korea 234,000 ton 2005
133 Mauritius 212,000 ton 2005
134 Gabon 208,000 ton 2005
=135 Maldives 200,000 ton 2005
=135 Faroe Islands 200,000 ton 2005
137 Brunei 190,000 ton 2005
138 Macau 187,000 ton 2005
139 Suriname 181,000 ton 2005
140 Greenland 166,000 ton 2005
141 Malta 164,000 ton 2005
142 Martinique 159,000 ton 2005
=143 Congo, Republic of the 138,000 ton 2005
=143 Benin 138,000 ton 2005
145 Malawi 135,000 ton 2005
146 Cayman Islands 132,000 ton 2005
147 Eritrea 126,000 ton 2005
148 Seychelles 120,000 ton 2005
149 Guadeloupe 118,000 ton 2005
150 Armenia 116,000 ton 2005
151 Bermuda 110,000 ton 2005
=152 Togo 104,000 ton 2005
=152 Kyrgyzstan 104,000 ton 2005
=154 Rwanda 102,000 ton 2005
=154 New Caledonia 102,000 ton 2005
=156 Burkina Faso 90,000 ton 2005
=156 Afghanistan 90,000 ton 2005
=156 Belize 90,000 ton 2005
159 Somalia 89,000 ton 2005
=160 Mali 87,000 ton 2005
=160 French Polynesia 87,000 ton 2005
162 Niger 86,600 ton 2005
163 Tajikistan 84,000 ton 2005
164 Barbados 79,445 ton 2005
165 Guinea 79,000 ton 2005
166 Gibraltar 67,000 ton 2005
167 Saint Lucia 63,000 ton 2005
168 French Guiana 62,000 ton 2005
=169 Sierra Leone 55,000 ton 2005
=169 The Gambia 55,000 ton 2005
=171 Liberia 50,000 ton 2005
=171 Antigua and Barbuda 50,000 ton 2005
173 Western Sahara 46,000 ton 2005
174 East Timor 45,000 ton 2005
175 Chad 44,000 ton 2005
=176 Cambodia 42,000 ton 2005
=176 Solomon Islands 42,000 ton 2005
178 Saint Vincent and the Grenadines 40,000 ton 2005
179 Grenada 36,000 ton 2005
=180 Cape Verde 34,000 ton 2005
=180 Guinea-Bissau 34,000 ton 2005
182 Equatorial Guinea 30,000 ton 2005
183 Marshall Islands 28,365 ton 2005
184 Central African Republic 28,000 ton 2005
185 Aruba 27,000 ton 2005
186 Laos 26,000 ton 2005
=187 Burundi 25,000 ton 2005
=187 Bhutan 25,000 ton 2005
189 Saint Kitts and Nevis 23,000 ton 2005
=190 Vanuatu 22,000 ton 2005
=190 Sao Tome and Principe 22,000 ton 2005
=190 Samoa 22,000 ton 2005
193 Dominica 21,000 ton 2005
194 Tonga 20,000 ton 2005
195 Djibouti 19,000 ton 2005
196 Saint Pierre and Miquelon 17,000 ton 2005
197 Anguilla 16,800 ton 2005
198 British Virgin Islands 16,000 ton 2005
199 Cook Islands 15,000 ton 2005
200 Comoros 14,000 ton 2005
201 Montserrat 11,500 ton 2005
202 Palau 11,000 ton 2005
203 Falkland Islands (Islas Malvinas) 9,000 ton 2005
=204 Nauru 4,000 ton 2005
=204 Kiribati 4,000 ton 2005
206 Saint Helena 2,300 ton 2005
207 Niue 1,000 ton 2005

Citation

Energy > Gas-diesel oils > Gross inland availability: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Gas-diesel oils > Gross inland availability

Follow us on Facebook to get interesting stats:

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add www.nationmaster.com to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×