×

Energy > Gas-diesel oils > Transfers out: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Germany 1.35 million ton 2005
2 Finland 1.31 million ton 2005
3 Venezuela 1,000,000 ton 1992
4 Spain 711,000 ton 2005
5 Netherlands 574,000 ton 2004
6 Hungary 564,000 ton 2005
7 United Kingdom 262,000 ton 2005
8 Greece 208,000 ton 2000
9 Lithuania 136,000 ton 2000
10 South Korea 50,000 ton 2004
11 Sweden 48,000 ton 2005
12 Taiwan 40,000 ton 2005
13 Canada 29,000 ton 1997
14 Nigeria 27,000 ton 2003
15 Romania 17,000 ton 1997
=16 Portugal 16,000 ton 2003
=16 Norway 16,000 ton 1994
=18 Ireland 13,000 ton 2005
=18 Denmark 13,000 ton 2004
20 Belgium 4,000 ton 2004
21 Poland 3,000 ton 2002
=22 Slovakia 1,000 ton 2005
=22 New Zealand 1,000 ton 2004
=22 Czech Republic 1,000 ton 2004

Citation

Energy > Gas-diesel oils > Transfers out: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Gas-diesel oils > Transfers out

Follow us on Facebook to get interesting stats: